6-8 września br. odbyła się I Konferencja Drogowo-Kruszywowa „Materiały, Surowce, Technologie – Wykorzystanie przy projektowaniu i budowie nawierzchni drogowych” zorganizowana przez redakcje czasopism „Magazyn Autostrady” i „Kruszywa”.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonały redaktor zarządzająca „Magazynu Autostrady” Anna Górska-Zychla oraz redaktor zarządzająca czasopismem „Kruszywa” Marlena Machura. Gości przywitali również dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Katarzyna Węgrzyn-Madeja, dyrektor, zastępca technologii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie Wojciech Brykalski, przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Wiesław Kozioł.
Podczas trzydniowej Konferencji odbyło się sześć sesji tematycznych, w trakcie których wygłoszono 17 referatów. W sesji Chemia drogowa i dodatki – zwiększenie trwałości i wytrzymałości infrastruktury drogowej wystąpił Prezes Zarządu SPChB Tadeusz Wasąg, który poruszył temat związany z rolą Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej jako jednostki wspierającej firmy na rynku budownictwa drogowego.
Cały materiał dostępny jest pod linkiem:
Uroczystego otwarcia Konferencji dokonały redaktor zarządzająca „Magazynu Autostrady” Anna Górska-Zychla oraz redaktor zarządzająca czasopismem „Kruszywa” Marlena Machura. Gości przywitali również dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Katarzyna Węgrzyn-Madeja, dyrektor, zastępca technologii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie Wojciech Brykalski, przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Wiesław Kozioł.
Podczas trzydniowej Konferencji odbyło się sześć sesji tematycznych, w trakcie których wygłoszono 17 referatów. W sesji Chemia drogowa i dodatki – zwiększenie trwałości i wytrzymałości infrastruktury drogowej wystąpił Prezes Zarządu SPChB Tadeusz Wasąg, który poruszył temat związany z rolą Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej jako jednostki wspierającej firmy na rynku budownictwa drogowego.
Cały materiał dostępny jest pod linkiem: