III KONFERENCJA DROGOWO-KRUSZYWOWA „Materiały, surowce, technologie. Wykorzystanie przy projektowaniu i budowie nawierzchni drogowych” 15-17 maja 2023 r. w Hotelu Kasprowym w Zakopanem

Redakcja czasopism „Kruszywa i „Magazynu Autostrady” zaprasza do udziału w wyjątkowym wydarzeniu, które jest odpowiedzią na potrzeby przedstawicieli branży kruszywowej i drogowej. Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej objęło wydarzenie Patronatem.
W ramach wydarzenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące materiałów, surowców, technologii i wykorzystaniu ich przy projektowaniu oraz budowie nawierzchni drogowych. Jednym z najważniejszych celów Konferencji jest także integracja branż umożliwiająca wymianę doświadczeń.
Konferencję kierujemy do przedstawicieli:
  • kadry zarządzającej kopalniami kruszyw, cementowni i zakładów wapienniczych,
  • kadry inżynieryjno-technicznej kopalni kruszyw, cementowni i zakładów wapienniczych,
  • firm wykonawczych i projektowych, inwestorów i administracji drogowej,
  • firm produkujących materiały i dostarczających technologie dla branży drogowej,
  • uczelni wyższych i instytucji.
Podczas trzech dni Konferencji wysłuchają Państwo referatów ujętych w sześć sesji tematycznych, zapoznają się z opiniami ekspertów podczas debaty tematycznej, a także wezmą udział w wydarzeniach towarzyszących – kolacji towarzyskiej, uroczystego bankietu i hotelowej strefy relaksu.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
lub poprzez kontakt z redakcją:
Anna Górska-Zychla
„Magazyn Autostrady”
tel. 885 058 812, e-mail: a.gorska@elamed.pl
Marlena Machura
„Kruszywa”
tel. 885 058 815, e-mail: m.machura@elamed.p
Redakcja czasopism „Kruszywa i „Magazynu Autostrady” zaprasza do udziału w wyjątkowym wydarzeniu, które jest odpowiedzią na potrzeby przedstawicieli branży kruszywowej i drogowej. Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej objęło wydarzenie Patronatem.
W ramach wydarzenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące materiałów, surowców, technologii i wykorzystaniu ich przy projektowaniu oraz budowie nawierzchni drogowych. Jednym z najważniejszych celów Konferencji jest także integracja branż umożliwiająca wymianę doświadczeń.
Konferencję kierujemy do przedstawicieli:
  • kadry zarządzającej kopalniami kruszyw, cementowni i zakładów wapienniczych,
  • kadry inżynieryjno-technicznej kopalni kruszyw, cementowni i zakładów wapienniczych,
  • firm wykonawczych i projektowych, inwestorów i administracji drogowej,
  • firm produkujących materiały i dostarczających technologie dla branży drogowej,
  • uczelni wyższych i instytucji.
Podczas trzech dni Konferencji wysłuchają Państwo referatów ujętych w sześć sesji tematycznych, zapoznają się z opiniami ekspertów podczas debaty tematycznej, a także wezmą udział w wydarzeniach towarzyszących – kolacji towarzyskiej, uroczystego bankietu i hotelowej strefy relaksu.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
lub poprzez kontakt z redakcją:
Anna Górska-Zychla
„Magazyn Autostrady”
tel. 885 058 812, e-mail: a.gorska@elamed.pl
Marlena Machura
„Kruszywa”
tel. 885 058 815, e-mail: m.machura@elamed.p