Aktualnosci

2020-07-01

Walne Zgromadzenie SPCHB i nowy Zarząd

W dniu 30 czerwca 2020 roku w Lublinie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej. Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniami finansowym i z działalności Zarządu i udzieliło mu absolutorium. Podczas obrad wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na lata 2020 - 2022. 

W wyniku tajnego głosowania wybrany został Zarząd SPChB w następującym składzie:

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Prezes Zarządu:                      Tadeusz Wasąg

Wiceprezes Zarządu:              Tomasz Nowacki

Sekretarz Zarządu:                 Paweł Szyszka

Członek Zarządu:                    Jacek Dziębor

Członek Zarządu:                    Tomasz Klimala

 

W wyniku tajnego głosowania wybrana została Komisja Rewizyjna SPChB w następującym składzie:

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący KR:                Rafał Erdmann

Wiceprzewodniczący KR:        Arnold Tomala

Członek KR:                            Jerzy Kowalski

Członek KR:                            Jerzy Wrona

Członek KR:                            Stanisław Jaroszewicz

 

Nowo wybranym członkom Zarządu SPChB i Komisji Rewizyjnej gratulujemy i życzymy owocnej pracy.