Barwienie betonu

Mgr inż. Bartłomiej Walczak, Remei Polska - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.