Beton SCC do budowy korpusów siłowni wiatrowych

Mgr Tomasz Nowacki, Stachema Polska - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.