Europejskie doświadczenia z budowy tuneli

Mgr Dariusz Rutkowski, Ha-Be Polska - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.