Studenckie koło naukowe "Concrete"

Studenckie koło naukowe "Concrete" - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.