Produkcja i właściwości innowacyjnych cementów napowietrzających beton

Mgr inż. Mikołaj Ostrowski, dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. Pol. Śl., Górażdże Cement S.A.
– referat wygłoszony 18 czerwca 2015 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.