KONFERENCJE

Konferencje organizowane przez  członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej.

PRZESZUKAJ NASZE ZASOBY

  • Pierwsza autorska konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej (SPChB). Celem wydarzenia będzie przegląd zagadnień związanych z możliwością ograniczania śladu węglowego w produktach betonowych.
  • Konferencję zorganizowały wspólnie Grupa Górażdże oraz Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej przy współpracy Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.
  • XII Konferencja Naukowo-Techniczna Reologia w technologii Betonu zgromadziła przedstawicieli firm budowlanych, producentów betonu oraz domieszek chemicznych, laboratoriów badawczych, producentów materiałów budowlanych a także przedstawicieli środowiska akademickiego.
  • „Reologia” to forum wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z reologią betonu. Dużą grupę słuchaczy stanowili przedstawiciele firm wykonawczych, projektowych i badawczych, producentów betonów, prefabrykacji betonowej, elementów małej architektury betonowej, producentów cementu i kruszyw oraz dodatków i domieszek do betonu.
  • Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej było głównym organizatorem XV edycji tej znanej w środowisku imprezy, która dotychczas odbywała się jako sympozjum.