Dr hab. inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk, dr inż. Patrycja Miera, Politechnika Śląska – referat wygłoszony 18 czerwca 2015 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.

NAJNOWSZE PREZENTACJE