19 grudnia 2012 roku Dariusz Rutkowski, technolog z firmy Ha-Be poprowadził kolejny wykład dla studentów kierunku Chemia Budowlana. Podobnie jak poprzednie, wykład odbył się na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Wykład Dariusza Rutkowskiego zawierał podstawowe informacje na temat betonów napowietrzanych. Oprócz definicji i wymagań normowych prezentacja wyjaśnia mechanizm napowietrzania, jaki wpływ na prawidłowe napowietrzenie mają składniki betonu, czas i sposób mieszania oraz transport. W podsumowaniu pokazane zostały zalety i wady napowietrzania betonu oraz metody badania napowietrzenia w świeżej mieszance betonowej, a także w stwardniałym betonie.

W pierwszej części prezentacji Dariusz Rutkowski krótko przedstawił firmę Ha-Be. Następnie wyjaśnił czym jest beton napowietrzony, jakie są wymagania w stosunku do tego rodzaju betonu oraz kiedy i gdzie stosuje się betony napowietrzone. Ponieważ wykład nosił tytuł „Technologia betonów napowietrzanych” Dariusz Rutkowski, oprócz definicji i wymagań normowych wyjaśnił mechanizm napowietrzania, zwracając szczególną uwagę na to jaki wpływ na prawidłowe napowietrzenie mają składniki betonu, czas i sposób mieszania oraz transport. Mówiąc o składnikach przypomniał, że w betonie oprócz domieszek napowietrzających znajdują się także inne domieszki, które mogą w sposób znaczący wpływać na siebie nawzajem. Omawiając teoretyczne podstawy technologii betonów napowietrzanych przytoczył kilka praktycznych przykładów, które uświadomiły słuchaczom, że właściwy dobór domieszek chemicznych wymaga wiedzy i doświadczenia, a beton „laboratoryjny” w zasadniczy sposób różni się od tego, który jest na budowie.
W podsumowaniu Dariusz Rutkowski wyjaśnił metody badania betonów napowietrzanych, wymienił zalety i wady tego rodzaju betonów oraz podkreślił po raz kolejny, że „złe” napowietrzenie może spowodować, że mieszanka betonowa nie będzie się nadawała do wbudowania.
Cały wykład dostępny jest na naszej stronie internetowej w dziale Prezentacje. (Przypominamy – materiały do pobrania po zalogowaniu).
W pierwszej części prezentacji Dariusz Rutkowski krótko przedstawił firmę Ha-Be. Następnie wyjaśnił czym jest beton napowietrzony, jakie są wymagania w stosunku do tego rodzaju betonu oraz kiedy i gdzie stosuje się betony napowietrzone. Ponieważ wykład nosił tytuł „Technologia betonów napowietrzanych” Dariusz Rutkowski, oprócz definicji i wymagań normowych wyjaśnił mechanizm napowietrzania, zwracając szczególną uwagę na to jaki wpływ na prawidłowe napowietrzenie mają składniki betonu, czas i sposób mieszania oraz transport. Mówiąc o składnikach przypomniał, że w betonie oprócz domieszek napowietrzających znajdują się także inne domieszki, które mogą w sposób znaczący wpływać na siebie nawzajem. Omawiając teoretyczne podstawy technologii betonów napowietrzanych przytoczył kilka praktycznych przykładów, które uświadomiły słuchaczom, że właściwy dobór domieszek chemicznych wymaga wiedzy i doświadczenia, a beton „laboratoryjny” w zasadniczy sposób różni się od tego, który jest na budowie.
W podsumowaniu Dariusz Rutkowski wyjaśnił metody badania betonów napowietrzanych, wymienił zalety i wady tego rodzaju betonów oraz podkreślił po raz kolejny, że „złe” napowietrzenie może spowodować, że mieszanka betonowa nie będzie się nadawała do wbudowania.
Cały wykład dostępny jest na naszej stronie internetowej w dziale Prezentacje. (Przypominamy – materiały do pobrania po zalogowaniu).