Marian Górczyński i Witold Chodyń wygłosili (28.11.2012) dwa kolejne wykłady dla studentów kierunku Chemia Budowlana. Podobnie jak wcześniej, wykłady zaprezentowane zostały na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej i mimo tego, że dotyczyły innych zagadnień, oparte zostały na wieloletnich doświadczeniach firmy MC-Bauchemie.

Marian Górczyński przedstawił podstawowe informacje na temat towarowych zapraw murarskich. Omówił podstawowe składniki zapraw i podkreślił rolę jaką w ich składzie odgrywają domieszki chemiczne.
Zwrócił szczególną uwagę na właściwy dobór składników  podczas produkcji zapraw na węźle betoniarskim. Przedstawił także zalety zapraw murarskich towarowych, w porównaniu do tradycyjnej metody ich produkcji bezpośrednio na budowie.  Jednocześnie zwrócił uwagę na wysokie wymagania jakie stawia się zaprawom murarskim. Przypomniał, że warunki w których zaprawy są używane zmieniają się i zależą od wielu czynników.
(Przypominamy, żeby pobrać materiały należy się zalogować).
Drugi wykład, Witolda Chodynia dotyczył pielęgnacji betonu podczas jego wbudowywania i zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami, które mogą powodować jego destrukcję, a także wtedy kiedy wymaga on już naprawy, renowacji czy nawet rekonstrukcji. Prezentacja  oparta została o konkretne przykłady pokazujące beton przed i po zabiegu.
W trakcie wykładu Witold Chodyń analizował omawiane przypadki i tłumaczył możliwe rozwiązania zwracając uwagę na fakt, że zastosowana chemia budowlana była dobierana na podstawie konsultacji w zespole, który składał się z osób bezpośrednio związanych z budową, doradców którzy znają możliwości chemii budowlanej oraz technologów chemików, którzy potrafią zmodyfikować chemicznie materiały według potrzeb budowy.

(Przypominamy, żeby pobrać materiały należy się zalogować).

Obydwa wykłady zostały podsumowane zdaniem, że zarówno  zaprawy, jak i środki do pielęgnacji betonu nie powstają bez chemii, a ich działanie można modyfikować głównie za pomocą domieszek czy dodatków chemicznych.
Marian Górczyński przedstawił podstawowe informacje na temat towarowych zapraw murarskich. Omówił podstawowe składniki zapraw i podkreślił rolę jaką w ich składzie odgrywają domieszki chemiczne.
Zwrócił szczególną uwagę na właściwy dobór składników  podczas produkcji zapraw na węźle betoniarskim. Przedstawił także zalety zapraw murarskich towarowych, w porównaniu do tradycyjnej metody ich produkcji bezpośrednio na budowie.  Jednocześnie zwrócił uwagę na wysokie wymagania jakie stawia się zaprawom murarskim. Przypomniał, że warunki w których zaprawy są używane zmieniają się i zależą od wielu czynników.
(Przypominamy, żeby pobrać materiały należy się zalogować).
Drugi wykład, Witolda Chodynia dotyczył pielęgnacji betonu podczas jego wbudowywania i zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami, które mogą powodować jego destrukcję, a także wtedy kiedy wymaga on już naprawy, renowacji czy nawet rekonstrukcji. Prezentacja  oparta została o konkretne przykłady pokazujące beton przed i po zabiegu.
W trakcie wykładu Witold Chodyń analizował omawiane przypadki i tłumaczył możliwe rozwiązania zwracając uwagę na fakt, że zastosowana chemia budowlana była dobierana na podstawie konsultacji w zespole, który składał się z osób bezpośrednio związanych z budową, doradców którzy znają możliwości chemii budowlanej oraz technologów chemików, którzy potrafią zmodyfikować chemicznie materiały według potrzeb budowy.

(Przypominamy, żeby pobrać materiały należy się zalogować).

Obydwa wykłady zostały podsumowane zdaniem, że zarówno  zaprawy, jak i środki do pielęgnacji betonu nie powstają bez chemii, a ich działanie można modyfikować głównie za pomocą domieszek czy dodatków chemicznych.