Oferta udziału w badaniu rynku zapraw klejowych i sprzedaży raportów danych ogólnych.
(Obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku)
1. Członkowie SPChB mogą przystąpić do badania w ramach składki członkowskiej.
2. Uczestnicy badania, którzy przesyłają dane do badania otrzymują raporty końcowe z PMR zgodnie z umową o poufności, którą zawiera uczestnik badania z PMR.
3. Wysokość opłaty za udział w badaniu dla firm niestowarzyszonych wynosi 10 800,00 zł + VAT (13 284,00 zł brutto) za rok.
4. Płatność za udział w badaniu uczestnicy ponoszą w czterech równych ratach na podstawie faktury wystawionej przez SPChB.
5. SPChB wystawia faktury kwartalne 2700,00 zł + VAT (3321,00 zł brutto) po potwierdzeniu przez uczestników, że otrzymali raporty kwartalne.
6. Uczestnicy badania w ramach opłaty wymienionej w pkt. 3, otrzymują cztery raporty kwartalne oraz piąty raport roczny podsumowujący miniony rok w dwóch językach (polski, angielski). Raport roczny zawiera wszystkie dane zawarte w raportach kwartalnych.
7. Firmy nieuczestniczące w badaniu i niebędące członkami SPChB mogą kupić raport roczny za konkretny rok w cenie 13 600,00 zł + VAT (16 728,00 zł brutto).
8. Firmy nieuczestniczące w badaniu i niebędące członkami SPChB mogą kupić raport roczny za dwa lata w cenie 25 000,00 zł + VAT (30 750,00 zł brutto).
9. Uczestnicy badania i kupujące raporty ogólne zobowiązują się do przestrzegania „Regulaminu udostępniania danych ogólnych badania rynku zapraw klejowych”.