30 września 2013 roku Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej podpisało porozumienie o współpracy z trzema wydziałami, które realizują nowatorski kierunek studiów „Chemia Budowlana”

Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej, Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie oraz Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej.
Porozumienie sformalizowało rozpoczętą w 2012 roku współpracę SPChB z tym nowym kierunkiem studiów, który został nagrodzony przez MNiSW i wpisany na listę kierunków wzorcowych.
W imieniu Stowarzyszenia umowę podpisał Tadeusz Wasąg – Prezes Zarządu SPChB, natomiast kierunek „Chemia Budowlana” reprezentowali:
– prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski Dziekan WCh Politechniki Gdańskiej
– dr hab. inż. Robert Filipek Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju WIMiC AGH
– prof. dr hab. inż. Stefan Jankowski Dziekan WCh Politechniki Łódzkiej.
W porozumieniu strony zadeklarowały zamiar i wolę współpracy, która polegała będzie m.in. na swobodnej wymianę poglądów i doświadczeń, wspieraniu edukacji studentów w obszarze teorii i praktyki oraz wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami Wydziałów a pracownikami firm zrzeszonych w SPChB w celu wzajemnego rozwijania kompetencji.

Podpisanie umowy odbyło się tuż przed uroczystym rozpoczęcie roku akademickiego 2013/14 na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej i immatrykulacji studentów I roku tegoż Wydziału.
Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej, Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie oraz Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej.
Porozumienie sformalizowało rozpoczętą w 2012 roku współpracę SPChB z tym nowym kierunkiem studiów, który został nagrodzony przez MNiSW i wpisany na listę kierunków wzorcowych.
W imieniu Stowarzyszenia umowę podpisał Tadeusz Wasąg – Prezes Zarządu SPChB, natomiast kierunek „Chemia Budowlana” reprezentowali:
– prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski Dziekan WCh Politechniki Gdańskiej
– dr hab. inż. Robert Filipek Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju WIMiC AGH
– prof. dr hab. inż. Stefan Jankowski Dziekan WCh Politechniki Łódzkiej.
W porozumieniu strony zadeklarowały zamiar i wolę współpracy, która polegała będzie m.in. na swobodnej wymianę poglądów i doświadczeń, wspieraniu edukacji studentów w obszarze teorii i praktyki oraz wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami Wydziałów a pracownikami firm zrzeszonych w SPChB w celu wzajemnego rozwijania kompetencji.

Podpisanie umowy odbyło się tuż przed uroczystym rozpoczęcie roku akademickiego 2013/14 na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej i immatrykulacji studentów I roku tegoż Wydziału.