Członkowie Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej w Polsce analizując globalną sytuację dostrzegają poważne problemy i informują o potencjalnych trudnościach z dostawami surowców do produkcji szeroko rozumianej chemii budowlanej.

Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.

Potencjalne problemy z dostawami surowców, jako efekt globalnej sytuacji
na rynku chemii budowlanej w dobie pandemii

Członkowie Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej w Polsce analizując globalną sytuację dostrzegają poważne problemy i informują o potencjalnych trudnościach z dostawami surowców do produkcji szeroko rozumianej chemii budowlanej.

Ogólnoświatowe problemy związane z dostępnością surowców rozpoczęły się w ostatnim kwartale roku 2020. Związane było to przede wszystkim z ożywieniem gospodarek wychodzących z pandemii Covid -19, wzrostem zamówień związanych ze świętami, nowym rokiem oraz brakiem kontenerów morskich. Ceny frachtu wzrosły o kilkaset procent. Obecnie Europa rozpoczynająca prace budowlane po dawno nieobserwowanym spowolnieniu związanym z jedną z najchłodniejszych zim w ostatnich latach boryka się z ogromnymi problemami na rynku surowców związanych dodatkowo przez:

 • rosnący popyt na rynkach międzynarodowych napędza dynamikę wzrostów cen wielu surowców i opakowań,
 • braki w magazynach zakładów spowodowane redukcją produkcji w związku z COVID-19,
 • przestoje/siły wyższe ogłoszone w kluczowych zakładach producentów surowców chemicznych,
 • opóźnienia w dostawie surowców spowodowane przestojami na granicach,
 • niedobór kontenerów morskich w obiegu powoduje negatywne konsekwencje dla branży chemii budowlanej,
 • przerwanie łańcucha dostaw powodujące opóźnienia na budowach.

Źródła:
Przerwane łańcuchy dostaw powodują wąskie gardła w produkcji.
Krytyczna sytuacja na rynku i wąskie gardła w dostawach żywic epoksydowych.
Europejscy przetwórcy pod presją: brakuje surowców.

Zarząd
Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej

Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.

Potencjalne problemy z dostawami surowców, jako efekt globalnej sytuacji
na rynku chemii budowlanej w dobie pandemii

Członkowie Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej w Polsce analizując globalną sytuację dostrzegają poważne problemy i informują o potencjalnych trudnościach z dostawami surowców do produkcji szeroko rozumianej chemii budowlanej.

Ogólnoświatowe problemy związane z dostępnością surowców rozpoczęły się w ostatnim kwartale roku 2020. Związane było to przede wszystkim z ożywieniem gospodarek wychodzących z pandemii Covid -19, wzrostem zamówień związanych ze świętami, nowym rokiem oraz brakiem kontenerów morskich. Ceny frachtu wzrosły o kilkaset procent. Obecnie Europa rozpoczynająca prace budowlane po dawno nieobserwowanym spowolnieniu związanym z jedną z najchłodniejszych zim w ostatnich latach boryka się z ogromnymi problemami na rynku surowców związanych dodatkowo przez:

 • rosnący popyt na rynkach międzynarodowych napędza dynamikę wzrostów cen wielu surowców i opakowań,
 • braki w magazynach zakładów spowodowane redukcją produkcji w związku z COVID-19,
 • przestoje/siły wyższe ogłoszone w kluczowych zakładach producentów surowców chemicznych,
 • opóźnienia w dostawie surowców spowodowane przestojami na granicach,
 • niedobór kontenerów morskich w obiegu powoduje negatywne konsekwencje dla branży chemii budowlanej,
 • przerwanie łańcucha dostaw powodujące opóźnienia na budowach.

Źródła:
Przerwane łańcuchy dostaw powodują wąskie gardła w produkcji.
Krytyczna sytuacja na rynku i wąskie gardła w dostawach żywic epoksydowych.
Europejscy przetwórcy pod presją: brakuje surowców.

Zarząd
Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej