Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej było głównym organizatorem XV edycji tej znanej w środowisku imprezy, która dotychczas odbywała się jako sympozjum.

W dniach 12 – 13 listopada 2013 roku odbyła się, zapowiedziana wcześniej, konferencja „Reologia w Technologii Betonu”. Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej było głównym organizatorem XV edycji tej znanej w środowisku imprezy, która dotychczas odbywała się jako sympozjum. Podobnie jak w poprzednich latach „Reologia” była forum wymiany wiedzy i doświadczeń nie tylko na tematy bezpośrednio związane reologią betonu. Konferencja zgromadziła ponad 200 osób z różnych środowisk i z różnych części kraju. Podobnie jak w przeszłości dużą grupę słuchaczy stanowili wykładowcy, pracownicy i studenci z kilku technicznych uczelni. Ponadto w konferencji wzięli udział przedstawiciele firm wykonawczych, projektowych i badawczych, producentów betonów, prefabrykacji betonowej, elementów małej architektury betonowej, producentów cementu i kruszyw oraz dodatków i domieszek do betonu.
Konferencja odbyła się w Centrum Kongresowo-Szkoleniowym „Magellan” w Bronisławowie. W pierwszym dniu, 12 listopada uczestnicy wzięli udział w uroczystej kolacji.

13 listopada, tuż przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji, Władze SPChB spotkały się z dziennikarzami z kilku branżowych redakcji. Ponad godzinne spotkanie było okazją do zapoznania się bieżącą działalnością SPChB oraz z planami na przyszłość. Zaproszeni dziennikarze zadawali pytania m.in. o rynek domieszek do betonu w Polsce, czy o współpracę z kierunkiem studiów „Chemia Budowlana”. W spotkaniu wzięła także udział Prodziekan Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej – Agnieszka Mrozek, która odpowiada za kierunek studiów „Chemia Budowlana” na Politechnice Łódzkiej.

Zgodnie z programem konferencji o godz. 11.00 Prezes Zarządu SPChB dokonał oficjalnego otwarcia XV edycji „Reologii w Technologii Betonu”. Podczas krótkiego przywitania zebranych uczestników Tadeusz Wasąg przypomniał, że przez ostatnie kilkanaście lat „Reologia” odbywała się na Politechnice Śląskiej w Gliwicach dzięki szczególnemu zaangażowaniu dwóch osób – prof. Janusza Szwabowskiego i dr hab. prof. PŚl. Zbigniewa Giergicznego. Dziękując profesorom za ich wieloletnią działalność na rzecz „Reologii” Prezes Tadeusz Wasąg wręczył im statuetki „Chemia Budowlana 2013”, które zostały wręczone po raz pierwszy w historii.

Następnie wygłoszonych zostało 6 referatów (I sesja). Zapowiedziany w programie konferencji referat mgr inż. Przemysława Kamińskiego (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) „Wpływ nasiąkliwości betonu na jego trwałość – doświadczenia, wiedza a zapisy normowe” nie został zaprezentowany podczas konferencji.

– dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. PŚl
Politechnika Śląska
dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. PŚl
Politechnika Śląska
dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. PW
Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Jan Deja
Akademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu
dr inż. Jan Bobrowicz
Instytut Techniki Budowlanej
Małgorzata Skonieczna
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
Przed rozpoczęciem II sesji konferencji Prezes Tadeusz Wasąg poinformował, że Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej znalazło się w gronie firm i instytucji nominowanych do studenckiej nagrody PROJUVENES 2013 w kategorii FIRMA DLA EDUKACJI. Ponieważ SPChB zgłoszone zostało do tej prestiżowej nagrody przez studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Prezes oddał głos Prodziekan tego wydziału Agnieszce Mrozek, która podziękowała za roczną współpracę z SPChB i przypomniała, że ok. miesiąc wcześniej podpisana została umowa o współpracy pomiędzy SPChB a trzema wydziałami, które prowadzą kierunek „Chemia Budowlana”. Podziękowania skierowała także pani Prodziekan do poszczególnych osób, które w roku akademickim 2012/2013 wygłosiły wykłady lub zaprosiły studentów do zakładów produkcyjnych, dzięki czemu studenci mogli zapoznać się praktycznymi aspektami produkcji i zastosowania chemii budowlanej.
W drugiej sesji wygłoszonych zostało 8 referatów zapowiedzianych w programie konferencji. Po oficjalnych wystąpieniach głos zabrali studenci koła naukowego „Concrete” z Politechniki Śląskiej, którzy zaprezentowali działalność swojego koła. Tematem przewodnim tego ostatniego wystąpienia były „Betonowe kajaki”.
mgr inż. Bartłomiej Walczak, Remei Polska
mgr inż. Tomasz Mazurek, mgr inż. Jarosław Organa, Cemex Polska
mgr inż. Mikołaj Alexandrowicz, dr inż. Krzysztof Pogan, Mapei Polska, Marco Barbanti, Marco Gasbarra ASTALDI SpA
mgr inż. Konrad Grzesiak, Basf Polska
mgr Tomasz Nowacki, Stachema Polska
mgr Dariusz Rutkowski, Ha-Be Polska
mgr inż. Arkadiusz Ignerowicz, Schomburg Polska
8. Zastosowanie betonu cementowo-polimerowego na przykładzie naprawy falochronu wyspowego w Porcie Gdynia, dr inż. MaciejGruszczyński, Politechnika Krakowska, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
W trakcie konferencji wygłoszonych zostało 14 referatów. Treść referatów można pobrać z naszej strony internetowej w dziale „Pliki do pobrania” (Przypominamy, żeby pobrać materiały należy sięzalogować).

I SESJA
– dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. PŚl

Politechnika Śląska

dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. PŚl

Politechnika Śląska

dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. PW

Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Jan Deja

Akademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu

dr inż. Jan Bobrowicz

Instytut Techniki Budowlanej

Małgorzata Skonieczna
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

II SESJA

mgr inż. Bartłomiej Walczak, Remei Polska

mgr inż. Tomasz Mazurek, mgr inż. Jarosław Organa, Cemex Polska

mgr inż. Mikołaj Alexandrowicz, dr inż. Krzysztof Pogan, Mapei Polska, Marco Barbanti, Marco Gasbarra ASTALDI SpA

mgr inż. Konrad Grzesiak, Basf Polska

mgr Tomasz Nowacki, Stachema Polska

mgr Dariusz Rutkowski, Ha-Be Polska

mgr inż. Arkadiusz Ignerowicz, Schomburg Polska

8. „Zastosowanie betonu cementowo-polimerowego na przykładzie naprawy falochronu wyspowego w Porcie Gdynia”
dr inż. Maciej Gruszczyński, Politechnika Krakowska, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
Po oficjalnych wystąpieniach głos zabrali studenci koła naukowego „Concrete” z Politechniki Śląskiej, którzy zaprezentowali działalność swojego koła. Tematem przewodnim tego ostatniego wystąpienia były „Betonowe kajaki”.
Zapowiedziany w pierwotnym programie konferencji referat mgr inż. Przemysława Kamińskiego (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) „Wpływ nasiąkliwości betonu na jego trwałość – doświadczenia, wiedza a zapisy normowe” nie został zaprezentowany podczas konferencji, ale treść tego referatu została wydrukowana w czasopiśmie „Materiały Budowlane”.
W dniach 12 – 13 listopada 2013 roku odbyła się, zapowiedziana wcześniej, konferencja „Reologia w Technologii Betonu”. Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej było głównym organizatorem XV edycji tej znanej w środowisku imprezy, która dotychczas odbywała się jako sympozjum. Podobnie jak w poprzednich latach „Reologia” była forum wymiany wiedzy i doświadczeń nie tylko na tematy bezpośrednio związane reologią betonu. Konferencja zgromadziła ponad 200 osób z różnych środowisk i z różnych części kraju. Podobnie jak w przeszłości dużą grupę słuchaczy stanowili wykładowcy, pracownicy i studenci z kilku technicznych uczelni. Ponadto w konferencji wzięli udział przedstawiciele firm wykonawczych, projektowych i badawczych, producentów betonów, prefabrykacji betonowej, elementów małej architektury betonowej, producentów cementu i kruszyw oraz dodatków i domieszek do betonu.
Konferencja odbyła się w Centrum Kongresowo-Szkoleniowym „Magellan” w Bronisławowie. W pierwszym dniu, 12 listopada uczestnicy wzięli udział w uroczystej kolacji.

13 listopada, tuż przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji, Władze SPChB spotkały się z dziennikarzami z kilku branżowych redakcji. Ponad godzinne spotkanie było okazją do zapoznania się bieżącą działalnością SPChB oraz z planami na przyszłość. Zaproszeni dziennikarze zadawali pytania m.in. o rynek domieszek do betonu w Polsce, czy o współpracę z kierunkiem studiów „Chemia Budowlana”. W spotkaniu wzięła także udział Prodziekan Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej – Agnieszka Mrozek, która odpowiada za kierunek studiów „Chemia Budowlana” na Politechnice Łódzkiej.

Zgodnie z programem konferencji o godz. 11.00 Prezes Zarządu SPChB dokonał oficjalnego otwarcia XV edycji „Reologii w Technologii Betonu”. Podczas krótkiego przywitania zebranych uczestników Tadeusz Wasąg przypomniał, że przez ostatnie kilkanaście lat „Reologia” odbywała się na Politechnice Śląskiej w Gliwicach dzięki szczególnemu zaangażowaniu dwóch osób – prof. Janusza Szwabowskiego i dr hab. prof. PŚl. Zbigniewa Giergicznego. Dziękując profesorom za ich wieloletnią działalność na rzecz „Reologii” Prezes Tadeusz Wasąg wręczył im statuetki „Chemia Budowlana 2013”, które zostały wręczone po raz pierwszy w historii.

Następnie wygłoszonych zostało 6 referatów (I sesja). Zapowiedziany w programie konferencji referat mgr inż. Przemysława Kamińskiego (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) „Wpływ nasiąkliwości betonu na jego trwałość – doświadczenia, wiedza a zapisy normowe” nie został zaprezentowany podczas konferencji.

– dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. PŚl
Politechnika Śląska
dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. PŚl
Politechnika Śląska
dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. PW
Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Jan Deja
Akademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu
dr inż. Jan Bobrowicz
Instytut Techniki Budowlanej
Małgorzata Skonieczna
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
Przed rozpoczęciem II sesji konferencji Prezes Tadeusz Wasąg poinformował, że Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej znalazło się w gronie firm i instytucji nominowanych do studenckiej nagrody PROJUVENES 2013 w kategorii FIRMA DLA EDUKACJI. Ponieważ SPChB zgłoszone zostało do tej prestiżowej nagrody przez studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Prezes oddał głos Prodziekan tego wydziału Agnieszce Mrozek, która podziękowała za roczną współpracę z SPChB i przypomniała, że ok. miesiąc wcześniej podpisana została umowa o współpracy pomiędzy SPChB a trzema wydziałami, które prowadzą kierunek „Chemia Budowlana”. Podziękowania skierowała także pani Prodziekan do poszczególnych osób, które w roku akademickim 2012/2013 wygłosiły wykłady lub zaprosiły studentów do zakładów produkcyjnych, dzięki czemu studenci mogli zapoznać się praktycznymi aspektami produkcji i zastosowania chemii budowlanej.
W drugiej sesji wygłoszonych zostało 8 referatów zapowiedzianych w programie konferencji. Po oficjalnych wystąpieniach głos zabrali studenci koła naukowego „Concrete” z Politechniki Śląskiej, którzy zaprezentowali działalność swojego koła. Tematem przewodnim tego ostatniego wystąpienia były „Betonowe kajaki”.
mgr inż. Bartłomiej Walczak, Remei Polska
mgr inż. Tomasz Mazurek, mgr inż. Jarosław Organa, Cemex Polska
mgr inż. Mikołaj Alexandrowicz, dr inż. Krzysztof Pogan, Mapei Polska, Marco Barbanti, Marco Gasbarra ASTALDI SpA
mgr inż. Konrad Grzesiak, Basf Polska
mgr Tomasz Nowacki, Stachema Polska
mgr Dariusz Rutkowski, Ha-Be Polska
mgr inż. Arkadiusz Ignerowicz, Schomburg Polska
8. Zastosowanie betonu cementowo-polimerowego na przykładzie naprawy falochronu wyspowego w Porcie Gdynia, dr inż. MaciejGruszczyński, Politechnika Krakowska, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
W trakcie konferencji wygłoszonych zostało 14 referatów. Treść referatów można pobrać z naszej strony internetowej w dziale „Pliki do pobrania” (Przypominamy, żeby pobrać materiały należy sięzalogować).

I SESJA
– dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. PŚl

Politechnika Śląska

dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. PŚl

Politechnika Śląska

dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. PW

Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Jan Deja

Akademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu

dr inż. Jan Bobrowicz

Instytut Techniki Budowlanej

Małgorzata Skonieczna
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

II SESJA

mgr inż. Bartłomiej Walczak, Remei Polska

mgr inż. Tomasz Mazurek, mgr inż. Jarosław Organa, Cemex Polska

mgr inż. Mikołaj Alexandrowicz, dr inż. Krzysztof Pogan, Mapei Polska, Marco Barbanti, Marco Gasbarra ASTALDI SpA

mgr inż. Konrad Grzesiak, Basf Polska

mgr Tomasz Nowacki, Stachema Polska

mgr Dariusz Rutkowski, Ha-Be Polska

mgr inż. Arkadiusz Ignerowicz, Schomburg Polska

8. „Zastosowanie betonu cementowo-polimerowego na przykładzie naprawy falochronu wyspowego w Porcie Gdynia”
dr inż. Maciej Gruszczyński, Politechnika Krakowska, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
Po oficjalnych wystąpieniach głos zabrali studenci koła naukowego „Concrete” z Politechniki Śląskiej, którzy zaprezentowali działalność swojego koła. Tematem przewodnim tego ostatniego wystąpienia były „Betonowe kajaki”.
Zapowiedziany w pierwotnym programie konferencji referat mgr inż. Przemysława Kamińskiego (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) „Wpływ nasiąkliwości betonu na jego trwałość – doświadczenia, wiedza a zapisy normowe” nie został zaprezentowany podczas konferencji, ale treść tego referatu została wydrukowana w czasopiśmie „Materiały Budowlane”.