XII Konferencja Naukowo-Techniczna Reologia w technologii Betonu zgromadziła przedstawicieli firm budowlanych, producentów betonu oraz domieszek chemicznych, laboratoriów badawczych, producentów materiałów budowlanych a także przedstawicieli środowiska akademickiego.

16 maja 2017 w Czeladzi (Hotel Szafran) odbyła się XII Konferencja Naukowo-Techniczna Reologia w technologii Betonu. Konferencja zgromadziła 240 osób, głównie przedstawicieli firm budowlanych, producentów betonu oraz domieszek chemicznych, laboratoriów badawczych, producentów materiałów budowlanych a także przedstawicieli środowiska akademickiego. W trakcie dwóch sesji wykładowych uczestnicy wysłuchali 11 referatów. SPChB było współorganizatorem tego branżowego wydarzenia.
Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10.00. Słowo wstępu wygłosili przedstawiciele organizatorów: prof.dr hab. inż. Janusz Szwabowski z Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Tadeusz Wasąg Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej.
I sesja wykładowa
Przewodniczący:
Jacek Gołaszewski, dr hab. inż., prof. Pol.Śl., Politechnika Śląska w Gliwicach
Krzysztof Kaczan, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
 1. Modelowanie informacji o budowanym obiekcie (BIM) – prof. Marek Salamak – Politechnika Śląska w Gliwicach
 2. Betonowe nawierzchnie drogowe – prof. Antoni Szydło – Politechnika Wrocławska
 3. Cementy niskoalkaliczne (NA) – właściwości i możliwości stosowania w budownictwie – prof. Zbigniew Giergiczny – Politechnika Śląska, Górażdże Cement S.A.
 4. Hydrauliczne spoiwa dla drogownictwa – mgr inż. Przemysław Malinowski – Górażdże Cement
 5. Cement i produkty na bazie klinkieru wapniowo-siarczanoglinowego – dr inż. Damian Dziuk – CT Betotech Sp. z o.o. oraz dr inż. Maciej Batog – Górażdże Cement S.A.
 6. Czy współczesny beton wymaga modyfikacji składu domieszkami i dodatkami? – prof. Paweł Łukowski – Politechnika Warszawska
II sesja wykładowa
Przewodniczący:
Tadeusz Wasąg, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
Zbigniew Giergiczny, prof.dr hab. inż. Politechnika Śląska, Górażdże Cement S.A
 1. Ekonomiczne, ekologiczne i technologiczne aspekty stosowania domieszek w składzie betonu – dr hab.inż. Jacek Gołaszewski, prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska
 2. Wpływ warunków pielęgnacji na ocenę wytrzymałości betonu na ściskanie – inż. Kamil Fiks, ATLAS Sp. z o.o.
 3. Domieszki przyspieszające twardnienie nowej generacji – mgr inż. Paweł Pindel , MC-Bauchemie Sp. zo.o.
 4. Porównanie metod badania mrozoodporności betonu oraz ocena wpływu zastosowanych składników mieszanki betonowej na wyniki badań – mgr Tomasz Nowacki, mgr inż. Cyprian Pełczyński, STACHEMA Polska Sp. z o.o.
 5. Wymagania dotyczące wyglądu powierzchni elementów betonowych w zależności od przeznaczenia i miejsca zastosowania – mgr inż. Bartłomiej Walczak, REMEI Polska Sp. z o.o.
 6. Wpływ metody badania nasiąkliwości stwardniałego betonu na wynik końcowy – mgr inż. Krzysztof Wrzecion, MAPEI Polska Sp. z o.o.
Po ostatnim referacie odbyło się krótkie podsumowanie konferencji, oficjalne zamknięcie oraz wspólny obiad.
Rada Programowo – Naukowa:
Przewodniczący:
Janusz Szwabowski, prof. dr hab. inż. – Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
Ernest Jelito – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Górażdże Cement S.A.
Tadeusz Wasąg – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
Członkowie:
Czesław Nierzwicki – Dyrektor Handlowy, Górażdże Cement S.A.
Krzysztof Kaczan – Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
Zbigniew Giergiczny, prof. dr hab. inż., Politechnika Śląska, Górażdże Cement S.A.
Jacek Gołaszewski, dr hab. inż. prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska
Paweł Łukowski, dr hab. inż. prof. PW, Politechnika Warszawska
Marek Salamak , dr hab. inż. prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska
Antoni Szydło, prof. dr hab. inż., Politechnika Wrocławska
Materiały konferencyjne dostępne są w biurze Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej. Zainteresowanych prosimy o kontakt: ewa.heidrich@spchb.pl
16 maja 2017 w Czeladzi (Hotel Szafran) odbyła się XII Konferencja Naukowo-Techniczna Reologia w technologii Betonu. Konferencja zgromadziła 240 osób, głównie przedstawicieli firm budowlanych, producentów betonu oraz domieszek chemicznych, laboratoriów badawczych, producentów materiałów budowlanych a także przedstawicieli środowiska akademickiego. W trakcie dwóch sesji wykładowych uczestnicy wysłuchali 11 referatów. SPChB było współorganizatorem tego branżowego wydarzenia.
Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10.00. Słowo wstępu wygłosili przedstawiciele organizatorów: prof.dr hab. inż. Janusz Szwabowski z Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Tadeusz Wasąg Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej.
I sesja wykładowa
Przewodniczący:
Jacek Gołaszewski, dr hab. inż., prof. Pol.Śl., Politechnika Śląska w Gliwicach
Krzysztof Kaczan, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
 1. Modelowanie informacji o budowanym obiekcie (BIM) – prof. Marek Salamak – Politechnika Śląska w Gliwicach
 2. Betonowe nawierzchnie drogowe – prof. Antoni Szydło – Politechnika Wrocławska
 3. Cementy niskoalkaliczne (NA) – właściwości i możliwości stosowania w budownictwie – prof. Zbigniew Giergiczny – Politechnika Śląska, Górażdże Cement S.A.
 4. Hydrauliczne spoiwa dla drogownictwa – mgr inż. Przemysław Malinowski – Górażdże Cement
 5. Cement i produkty na bazie klinkieru wapniowo-siarczanoglinowego – dr inż. Damian Dziuk – CT Betotech Sp. z o.o. oraz dr inż. Maciej Batog – Górażdże Cement S.A.
 6. Czy współczesny beton wymaga modyfikacji składu domieszkami i dodatkami? – prof. Paweł Łukowski – Politechnika Warszawska
II sesja wykładowa
Przewodniczący:
Tadeusz Wasąg, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
Zbigniew Giergiczny, prof.dr hab. inż. Politechnika Śląska, Górażdże Cement S.A
 1. Ekonomiczne, ekologiczne i technologiczne aspekty stosowania domieszek w składzie betonu – dr hab.inż. Jacek Gołaszewski, prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska
 2. Wpływ warunków pielęgnacji na ocenę wytrzymałości betonu na ściskanie – inż. Kamil Fiks, ATLAS Sp. z o.o.
 3. Domieszki przyspieszające twardnienie nowej generacji – mgr inż. Paweł Pindel , MC-Bauchemie Sp. zo.o.
 4. Porównanie metod badania mrozoodporności betonu oraz ocena wpływu zastosowanych składników mieszanki betonowej na wyniki badań – mgr Tomasz Nowacki, mgr inż. Cyprian Pełczyński, STACHEMA Polska Sp. z o.o.
 5. Wymagania dotyczące wyglądu powierzchni elementów betonowych w zależności od przeznaczenia i miejsca zastosowania – mgr inż. Bartłomiej Walczak, REMEI Polska Sp. z o.o.
 6. Wpływ metody badania nasiąkliwości stwardniałego betonu na wynik końcowy – mgr inż. Krzysztof Wrzecion, MAPEI Polska Sp. z o.o.
Po ostatnim referacie odbyło się krótkie podsumowanie konferencji, oficjalne zamknięcie oraz wspólny obiad.
Rada Programowo – Naukowa:
Przewodniczący:
Janusz Szwabowski, prof. dr hab. inż. – Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
Ernest Jelito – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Górażdże Cement S.A.
Tadeusz Wasąg – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
Członkowie:
Czesław Nierzwicki – Dyrektor Handlowy, Górażdże Cement S.A.
Krzysztof Kaczan – Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
Zbigniew Giergiczny, prof. dr hab. inż., Politechnika Śląska, Górażdże Cement S.A.
Jacek Gołaszewski, dr hab. inż. prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska
Paweł Łukowski, dr hab. inż. prof. PW, Politechnika Warszawska
Marek Salamak , dr hab. inż. prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska
Antoni Szydło, prof. dr hab. inż., Politechnika Wrocławska
Materiały konferencyjne dostępne są w biurze Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej. Zainteresowanych prosimy o kontakt: ewa.heidrich@spchb.pl