Prezentacja Prezesa Zarządu SPChB Tadeusza Wasąga, wygłoszona podczas X Konferencji DNI BETONU 2018.

W drugiej część sesji otwarcia konferencji Dni Betonu 2018, Prezes Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, Tadeusz Wasąg przedstawił prezentację pt. „Rynek domieszek do betonu”, podczas której powiedział, że w Polsce zużywany rocznie około 86 tysięcy ton domieszek do betonu, co jest kompatybilne ze zużyciem cementu w Polsce. W 2012 roku zużyto w Polsce około 75 tys. ton domieszek, a w 2017 – ponad 86 tys. ton. Szacuje się, że w 2018 r. przekroczymy 95 tys. ton. Za wzrost odpowiadają głównie domieszki polikarboksylanowe. W 2012 roku udział tych produktów sięgał 15%, a obecnie zbliżamy się do 30%. Następnie zaprosił uczestników konferencji na sesję poświęconą domieszkom do betonu oraz na pokazy technologiczne.

NAJNOWSZE PREZENTACJE

W drugiej część sesji otwarcia konferencji Dni Betonu 2018, Prezes Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, Tadeusz Wasąg przedstawił prezentację pt. „Rynek domieszek do betonu”, podczas której powiedział, że w Polsce zużywany rocznie około 86 tysięcy ton domieszek do betonu, co jest kompatybilne ze zużyciem cementu w Polsce. W 2012 roku zużyto w Polsce około 75 tys. ton domieszek, a w 2017 – ponad 86 tys. ton. Szacuje się, że w 2018 r. przekroczymy 95 tys. ton. Za wzrost odpowiadają głównie domieszki polikarboksylanowe. W 2012 roku udział tych produktów sięgał 15%, a obecnie zbliżamy się do 30%. Następnie zaprosił uczestników konferencji na sesję poświęconą domieszkom do betonu oraz na pokazy technologiczne.