Miło nam poinformować, że w lipcu 2018 roku Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Federacji ds. Chemii Budowlanej (EFCC) zatwierdziło członkostwo Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej w European Federation for Construction Chemicals z siedzibą w Brukseli.

Stowarzyszanie Producentów Chemii Budowanej do końca roku 2018 będzie uczestniczyło w 3 spotkaniach:
  1. Spotkanie grupy roboczej – WG Chemical & Sustainability – październik 2018
  2. Spotkanie grupy roboczej – WG Construction – październik 2018
  3. Posiedzenie Zarządu EFCC – grudzień 2018
Europejska Federacja ds. Chemii Budowlanej (EFCC) została założona w 2005 roku, a w roku 2007 została zarejestrowana w Belgii jako organizacja non-profit i stowarzysza firmy, organizacje i stowarzyszenia z branży chemii budowlanej. Głównym zadaniem EFCC jest reprezentowanie swoich członków w kontaktach z instytucjami Unii Europejskiej. Ponadto EFCC jest miejscem, w którym członkowie uzgadniają wspólne stanowisko w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, jakości, zdrowia, zrównoważonego rozwoju i wielu innych, które są istotne z punktu widzenia UE, przemysłu chemicznego i budowlanego. EFCC stara się monitorować zmiany w prawie, które dotyczą branży i interweniować, tam gdzie w sposób znaczący dotyczy to branży chemii budowlanej.
Stowarzyszanie Producentów Chemii Budowanej do końca roku 2018 będzie uczestniczyło w 3 spotkaniach:
  1. Spotkanie grupy roboczej – WG Chemical & Sustainability – październik 2018
  2. Spotkanie grupy roboczej – WG Construction – październik 2018
  3. Posiedzenie Zarządu EFCC – grudzień 2018
Europejska Federacja ds. Chemii Budowlanej (EFCC) została założona w 2005 roku, a w roku 2007 została zarejestrowana w Belgii jako organizacja non-profit i stowarzysza firmy, organizacje i stowarzyszenia z branży chemii budowlanej. Głównym zadaniem EFCC jest reprezentowanie swoich członków w kontaktach z instytucjami Unii Europejskiej. Ponadto EFCC jest miejscem, w którym członkowie uzgadniają wspólne stanowisko w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, jakości, zdrowia, zrównoważonego rozwoju i wielu innych, które są istotne z punktu widzenia UE, przemysłu chemicznego i budowlanego. EFCC stara się monitorować zmiany w prawie, które dotyczą branży i interweniować, tam gdzie w sposób znaczący dotyczy to branży chemii budowlanej.