W dniach 9-11 października 2023 Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej po raz kolejny uczestniczyło w Konferencji DNI BETONU

Organizowana przez Stowarzyszenie Producentów Cementu, XII edycja konferencji zgromadziła ponad 1000 uczestników, którzy dyskutowali głównie na temat budownictwa o niskim śladzie węglowym, a więc ograniczaniem emisji CO2 w produkcji betonu i roli takich działań w walce ze zmianami klimatu.

Stowarzyszenie jak co roku aktywnie uczestniczyło w konferencji DNI BETONU po raz kolejny będąc sponsorem DNI BETONU. Prezes SPChB – Tadeusz Wasąg zasiadał w Radzie Programowej Konferencji. Mieliśmy również ogromną przyjemność zaprosić uczestników konferencji na nasze stanowisko, na którym promowaliśmy nasze firmy członkowskie, a także udzielaliśmy informacji odnośnie działalności organizacji oraz wymagań jakie pojawiają się dla branży producentów chemii budowlanej.

Pierwszego dnia podczas sesji otwarcia przedstawiane były prezentacje poruszające tematy zmian klimatycznych oraz wpływu branży budowlanej na środowisko. Prezes SPChB – Tadeusz Wasąg, przedstawił sytuację rynku domieszek do betonu i podkreślił, że Polska zużywa ok. 126 tyś. ton domieszek do betonu rocznie, co daje nam 5 miejsce w Europie.

🗨 Poziom zużycia produktów polikarboksylanowych pozostaje bez zmian na poziome 44 proc.

🗨 W 2022 roku został zanotowany 3% spadek zużycia, a ta pogłębiona tendencja spadkowa utrzymuje się również w pierwszych dwóch kwartałach 2023. Wstępne prognozy na 2024 rok są zbieżne z tendencjami w zużyciu cementu.

🗨 Według obecnych certyfikatów EPD ślad węglowy domieszek w betonie utrzymuje się na poziomie 2,5%. Optymalizacja receptur betonu zmierzająca do obniżenia bezwzględnej zawartości CO2 to przede wszystkim stosowanie cementów niskoemisyjnych.

🗨 Udział Członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej w tym procesie optymalizacji to proponowana przez EFCA nowa klasyfikacja EPD zakładająca utworzenie nowych klas A, B i C domieszek niskoemisyjnych. Przewidywany okres wprowadzenia nowych regulacji to rok 2024.

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych odbył się finał konkursu POWER CONCRETE. Zwycięzca konkursu został wyłoniony spośród pięciu uczestników zakwalifikowanych do Drugiego Etapu – Finału Konkursu, którego beton spełniający wymagania dotyczące konsystencji mieszanki i średniej wytrzymałości na ściskanie charakteryzował się minimalnym śladem węglowym wyrażonym w [kgCO2/m3 betonu]. Liderem konkursu POWER CONCRETE 2023 został zespół technologów jednej z firm członkowskich SPChB. Gratulujemy firmie Stachema Polska!!!

W drugim dniu konferencji w Debacie „Beton niskoemisyjny. Perspektywy i wyzwania rynku” udział wziął Michal Oleksik, reprezentując branżę domieszek do betonu z ramienia SPChB i firmy ATLAS. Podczas debaty eksperci zgodnie mówili o ewolucji rozwiązań niskoemisyjnych w budownictwie, wskazując na te, które są wdrażane lub możliwe do wdrożenia już teraz.

🗨 Michał Oleksik podał przykład konkursu Power Concrete, który ukazał rolę producentów domieszek w zakresie redukcji śladu węglowego betonu.

Jednym z kryteriów oceny podczas konkursu było uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości przy możliwie zredukowanym śladzie węglowym. Wśród pięciu firm, trzy zespoły były związane z firmami domieszkowymi.

🗨 Omówił rolę firm domieszkowych i ich działów badawczych, które muszą coraz częściej szukać dla swoich klientów rozwiązań szytych na miarę, będąc łącznikiem między producentem cementu, a jego „konsumentem” – producentami betonu, prefabrykatów.

🗨 Wskazał także kluczową rolę odpowiedniego zabiegu pielęgnacji betonu dla uzyskania prawidłowych parametrów betonu stwardniałego: „Nasze doświadczenia są takie, że jeśli chcemy skutecznie podnieść wytrzymałość wczesną, musimy pracować przy niskich współczynnikach wodno-cementowych i zapewnić właściwą temperaturę pielęgnacji betonu.”

Zachęcamy również do zapoznania się z referatami, które zostały wygłoszone przez przedstawicieli firm które są członkami SPChB. Referaty dostępne są pod załączonym linkiem:

https://www.dnibetonu.com/referaty/dni-betonu-2023-2/

Michał Oleksik, Arkadiusz Ignerowicz, Arkadiusz Fornal, Maciej Batog, Wioletta Wojtkiewicz – Wpływ stosowania cementów niskoemisyjnych na właściwości oraz trwałość drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych

Aleksandra Pełczyńska, Cyprian Pełczyński – Kształtowanie właściwości reologicznych zapraw cementowych na podstawie modyfikacji składu domieszki chemicznej z wykorzystam reometru rotacyjnego

Witold Chodyń, Grzegorz Banach – Betony w tunelach wykonywanych metodą NATM. Doświadczenia z budowy tunelu TS-26 na trasie S3 Bolków-Kamienna Góra

Organizowana przez Stowarzyszenie Producentów Cementu, XII edycja konferencji zgromadziła ponad 1000 uczestników, którzy dyskutowali głównie na temat budownictwa o niskim śladzie węglowym, a więc ograniczaniem emisji CO2 w produkcji betonu i roli takich działań w walce ze zmianami klimatu.

Stowarzyszenie jak co roku aktywnie uczestniczyło w konferencji DNI BETONU po raz kolejny będąc sponsorem DNI BETONU. Prezes SPChB – Tadeusz Wasąg zasiadał w Radzie Programowej Konferencji. Mieliśmy również ogromną przyjemność zaprosić uczestników konferencji na nasze stanowisko, na którym promowaliśmy nasze firmy członkowskie, a także udzielaliśmy informacji odnośnie działalności organizacji oraz wymagań jakie pojawiają się dla branży producentów chemii budowlanej.

Pierwszego dnia podczas sesji otwarcia przedstawiane były prezentacje poruszające tematy zmian klimatycznych oraz wpływu branży budowlanej na środowisko. Prezes SPChB – Tadeusz Wasąg, przedstawił sytuację rynku domieszek do betonu i podkreślił, że Polska zużywa ok. 126 tyś. ton domieszek do betonu rocznie, co daje nam 5 miejsce w Europie.

🗨 Poziom zużycia produktów polikarboksylanowych pozostaje bez zmian na poziome 44 proc.

🗨 W 2022 roku został zanotowany 3% spadek zużycia, a ta pogłębiona tendencja spadkowa utrzymuje się również w pierwszych dwóch kwartałach 2023. Wstępne prognozy na 2024 rok są zbieżne z tendencjami w zużyciu cementu.

🗨 Według obecnych certyfikatów EPD ślad węglowy domieszek w betonie utrzymuje się na poziomie 2,5%. Optymalizacja receptur betonu zmierzająca do obniżenia bezwzględnej zawartości CO2 to przede wszystkim stosowanie cementów niskoemisyjnych.

🗨 Udział Członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej w tym procesie optymalizacji to proponowana przez EFCA nowa klasyfikacja EPD zakładająca utworzenie nowych klas A, B i C domieszek niskoemisyjnych. Przewidywany okres wprowadzenia nowych regulacji to rok 2024.

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych odbył się finał konkursu POWER CONCRETE. Zwycięzca konkursu został wyłoniony spośród pięciu uczestników zakwalifikowanych do Drugiego Etapu – Finału Konkursu, którego beton spełniający wymagania dotyczące konsystencji mieszanki i średniej wytrzymałości na ściskanie charakteryzował się minimalnym śladem węglowym wyrażonym w [kgCO2/m3 betonu]. Liderem konkursu POWER CONCRETE 2023 został zespół technologów jednej z firm członkowskich SPChB. Gratulujemy firmie Stachema Polska!!!

W drugim dniu konferencji w Debacie „Beton niskoemisyjny. Perspektywy i wyzwania rynku” udział wziął Michal Oleksik, reprezentując branżę domieszek do betonu z ramienia SPChB i firmy ATLAS. Podczas debaty eksperci zgodnie mówili o ewolucji rozwiązań niskoemisyjnych w budownictwie, wskazując na te, które są wdrażane lub możliwe do wdrożenia już teraz.

🗨 Michał Oleksik podał przykład konkursu Power Concrete, który ukazał rolę producentów domieszek w zakresie redukcji śladu węglowego betonu.

Jednym z kryteriów oceny podczas konkursu było uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości przy możliwie zredukowanym śladzie węglowym. Wśród pięciu firm, trzy zespoły były związane z firmami domieszkowymi.

🗨 Omówił rolę firm domieszkowych i ich działów badawczych, które muszą coraz częściej szukać dla swoich klientów rozwiązań szytych na miarę, będąc łącznikiem między producentem cementu, a jego „konsumentem” – producentami betonu, prefabrykatów.

🗨 Wskazał także kluczową rolę odpowiedniego zabiegu pielęgnacji betonu dla uzyskania prawidłowych parametrów betonu stwardniałego: „Nasze doświadczenia są takie, że jeśli chcemy skutecznie podnieść wytrzymałość wczesną, musimy pracować przy niskich współczynnikach wodno-cementowych i zapewnić właściwą temperaturę pielęgnacji betonu.”

Zachęcamy również do zapoznania się z referatami, które zostały wygłoszone przez przedstawicieli firm które są członkami SPChB. Referaty dostępne są pod załączonym linkiem:

https://www.dnibetonu.com/referaty/dni-betonu-2023-2/

Michał Oleksik, Arkadiusz Ignerowicz, Arkadiusz Fornal, Maciej Batog, Wioletta Wojtkiewicz – Wpływ stosowania cementów niskoemisyjnych na właściwości oraz trwałość drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych

Aleksandra Pełczyńska, Cyprian Pełczyński – Kształtowanie właściwości reologicznych zapraw cementowych na podstawie modyfikacji składu domieszki chemicznej z wykorzystam reometru rotacyjnego

Witold Chodyń, Grzegorz Banach – Betony w tunelach wykonywanych metodą NATM. Doświadczenia z budowy tunelu TS-26 na trasie S3 Bolków-Kamienna Góra