„Technologia betonów napowietrzanych” – wykład Dariusza Rutkowskiego zawiera podstawowe informacje na temat betonów napowietrzanych. Oprócz definicji i wymagań normowych prezentacja wyjaśnia mechanizm napowietrzania, jaki wpływ na prawidłowe napowietrzenie mają składniki betonu, czas i sposób mieszania oraz transport.

 W podsumowaniu pokazane zostały zalety i wady napowietrzania betonu oraz metody badania napowietrzenia w świeżej mieszance betonowej, a także w stwardniałym betonie. Wykład został wygłoszony 19.12.2012 r. dla studentów kierunku Chemia Budowlana na Politechnice Łódzkiej.

NAJNOWSZE PREZENTACJE

 W podsumowaniu pokazane zostały zalety i wady napowietrzania betonu oraz metody badania napowietrzenia w świeżej mieszance betonowej, a także w stwardniałym betonie. Wykład został wygłoszony 19.12.2012 r. dla studentów kierunku Chemia Budowlana na Politechnice Łódzkiej.