20 listopada 2013 roku Tadeusz Wasąg (Prezes Zarządu SPChB) wygłosił wykład dla studentów kierunku Chemia Budowlana na Politechnice Łódzkiej na temat technologii budowy betonowych autostrad.

Podczas swojego wykładu Tadeusz Wasąg pokazała przykłady budowy dróg w technologii betonowej zwracając szczególną uwagę na rolę domieszek chemicznych, które wpływają na właściwości mieszanki betonowej, stwardniałego betonu, służą do pielęgnacji i zabezpieczenia gotowej nawierzchni betonowej.

NAJNOWSZE PREZENTACJE

Podczas swojego wykładu Tadeusz Wasąg pokazała przykłady budowy dróg w technologii betonowej zwracając szczególną uwagę na rolę domieszek chemicznych, które wpływają na właściwości mieszanki betonowej, stwardniałego betonu, służą do pielęgnacji i zabezpieczenia gotowej nawierzchni betonowej.