W dniu 15 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej. Był to czas podsumowań działalności organizacji w roku 2022. Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniami finansowymi i udzieliło Zarządowi absolutorium.

W dniu 15 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej. Był to czas podsumowań działalności organizacji w roku 2022. Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniami finansowymi i udzieliło Zarządowi absolutorium.
Stowarzyszenie swoje cele realizowano poprzez działania takie jak: spotkania grup roboczych, współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą, spotkania w Europejskiej Federacji ds. Chemii Budowlane (EFCC), spotkania w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Producentów Domieszek do Betonu (EFCA) oraz spotkania grupy WG17 (CEN/TC104/WG17) – środki do pielęgnacji świeżego betonu i grupy KT104 (CEN/TC104/SC3) – domieszek do betonu.
Stowarzyszenie opracowało propozycję treści dokumentu Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) oraz treści etykiety dla domieszek do betonu, które są dostępne na stronie internetowej SPChB.
Gościem specjalnym spotkania była firma SPECTIS, która przedstawiła aktualną sytuację gospodarczą oraz krótkoterminowe prognozy dla rynku budowalnego w Polsce. Oprócz ciekawego wykładu uczestnicy spotkania mieli okazję do zadawania pytań.
Po wyczerpaniu wszystkich wątków Prezes Zarządu Tadeusz Wasąg, podziękował wszystkim za liczny udział i zamknął obrady.
W dniu 15 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej. Był to czas podsumowań działalności organizacji w roku 2022. Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniami finansowymi i udzieliło Zarządowi absolutorium.
Stowarzyszenie swoje cele realizowano poprzez działania takie jak: spotkania grup roboczych, współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą, spotkania w Europejskiej Federacji ds. Chemii Budowlane (EFCC), spotkania w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Producentów Domieszek do Betonu (EFCA) oraz spotkania grupy WG17 (CEN/TC104/WG17) – środki do pielęgnacji świeżego betonu i grupy KT104 (CEN/TC104/SC3) – domieszek do betonu.
Stowarzyszenie opracowało propozycję treści dokumentu Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) oraz treści etykiety dla domieszek do betonu, które są dostępne na stronie internetowej SPChB.
Gościem specjalnym spotkania była firma SPECTIS, która przedstawiła aktualną sytuację gospodarczą oraz krótkoterminowe prognozy dla rynku budowalnego w Polsce. Oprócz ciekawego wykładu uczestnicy spotkania mieli okazję do zadawania pytań.
Po wyczerpaniu wszystkich wątków Prezes Zarządu Tadeusz Wasąg, podziękował wszystkim za liczny udział i zamknął obrady.