SPChB zorganizowało webinarium - ABC produkcji betonu mrozoodpornego - w dniu 14.04.2021 o godzinie 10.00 na platformie ClickMeeting.

PRELEKCJE:
„Ochrona betonu przed destrukcją mrozową przy użyciu domieszek napowietrzających” – prof. Paweł Łukowski
– destrukcja mrozowa betonu
– napowietrzanie jako sposób poprawy mrozoodporności betonu
– mechanizm działania domieszek napowietrzających
„ABC betonu mrozoodpornego” – Michał Oleksik
– zastosowanie domieszek napowietrzających
– wymagania dotyczące mieszanki betonowej i betonu stwardniałego
– czynniki wpływające na tworzenie się porów powietrznych ich liczbę i stabilność
– produkcja betonu napowietrzonego
– nadzór nad produkcją
„Porównanie metod badania mrozoodporności betonu oraz ocena wpływu zastosowanych surowców na wyniki badań” – Cyprian Pełczyński
– wpływ uziarnienia piasku oraz rodzaju cementu na mrozoodporność betonu
– porównanie metod badania i kontroli napowietrzenia mieszanki
– metody badań mrozoodporności betonu
„Mikrosfery jako alternatywa dla odporności mrozowej betonu” – Konrad Grzesiak
– zastosowanie mikrosfer
– mechanizm działania
– produkcja betonu z mikrosferami

NAJNOWSZE PREZENTACJE

PRELEKCJE:
„Ochrona betonu przed destrukcją mrozową przy użyciu domieszek napowietrzających” – prof. Paweł Łukowski
– destrukcja mrozowa betonu
– napowietrzanie jako sposób poprawy mrozoodporności betonu
– mechanizm działania domieszek napowietrzających
„ABC betonu mrozoodpornego” – Michał Oleksik
– zastosowanie domieszek napowietrzających
– wymagania dotyczące mieszanki betonowej i betonu stwardniałego
– czynniki wpływające na tworzenie się porów powietrznych ich liczbę i stabilność
– produkcja betonu napowietrzonego
– nadzór nad produkcją
„Porównanie metod badania mrozoodporności betonu oraz ocena wpływu zastosowanych surowców na wyniki badań” – Cyprian Pełczyński
– wpływ uziarnienia piasku oraz rodzaju cementu na mrozoodporność betonu
– porównanie metod badania i kontroli napowietrzenia mieszanki
– metody badań mrozoodporności betonu
„Mikrosfery jako alternatywa dla odporności mrozowej betonu” – Konrad Grzesiak
– zastosowanie mikrosfer
– mechanizm działania
– produkcja betonu z mikrosferami