Wykład Tadeusza Wasąga z firmy MC-Bauchemie, wygłoszony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w dniu 27 stycznia 2021 roku na platformie MS Teams.

Miasto Stuttgart leżące w dolinie rzeki  Neckar w Niemczech, stolica  kraju związkowego Badenia-Wirtembergia. Z powodu położenia w dolinie otoczonej górami w mieście funkcjonuje od 1866 roku dworzec kolejowy czołowy co oznacza wydzielenie dużej części miasta na infrastrukturę kolejową.  Projekt „Stuttgart 21” zakłada odzyskanie w sercu miasta 100 hektarów powierzchni dla rozwoju miasta poprzez budowę nowego dworca kolejowego przelotowego i zmianę kierunku ruchu pociągów: będą przejeżdżać w kierunku prostopadłym względem obecnego.
 
W pierwszej części referatu przedstawiono projekt „Stuttgart 21” i powiązany z nim projekt modernizacji linii kolejowej Wendlingen–Ulm z naciskiem na najciekawszą część technologiczną tj. drążenie 25 tuneli o łącznej długości 64 km w różnych warunkach geologicznych. 
 
W drugiej części opracowania przedstawiono wpływ projektu Stutgart 21 na zmianę życia zwykłych mieszkańców miast i regionu, argumenty ekologów protestujących przeciw projektowi i argumenty gospodarzy miasta mówiących między innymi redukcji emisji  CO2 o 70 ton rocznie.

NAJNOWSZE PREZENTACJE

Miasto Stuttgart leżące w dolinie rzeki  Neckar w Niemczech, stolica  kraju związkowego Badenia-Wirtembergia. Z powodu położenia w dolinie otoczonej górami w mieście funkcjonuje od 1866 roku dworzec kolejowy czołowy co oznacza wydzielenie dużej części miasta na infrastrukturę kolejową.  Projekt „Stuttgart 21” zakłada odzyskanie w sercu miasta 100 hektarów powierzchni dla rozwoju miasta poprzez budowę nowego dworca kolejowego przelotowego i zmianę kierunku ruchu pociągów: będą przejeżdżać w kierunku prostopadłym względem obecnego.
 
W pierwszej części referatu przedstawiono projekt „Stuttgart 21” i powiązany z nim projekt modernizacji linii kolejowej Wendlingen–Ulm z naciskiem na najciekawszą część technologiczną tj. drążenie 25 tuneli o łącznej długości 64 km w różnych warunkach geologicznych. 
 
W drugiej części opracowania przedstawiono wpływ projektu Stutgart 21 na zmianę życia zwykłych mieszkańców miast i regionu, argumenty ekologów protestujących przeciw projektowi i argumenty gospodarzy miasta mówiących między innymi redukcji emisji  CO2 o 70 ton rocznie.