„Beton i kształtowanie jego właściwości domieszkami chemicznymi” –  pod takim tytułem dr Krzysztof Pogan wygłosił wykład dla studentów kierunku studiów Chemia Budowlana.

Wykład, który odbył się 24 października 2012 roku na Politechnice Łódzkiej, zapoczątkował serię wykładów na temat domieszek chemicznych do betonu i jest wynikiem współpracy Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej z kierunkiem studiów Chemia Budowlana, prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.
Nowatorski kierunek studiów – Chemia Budowlana, powstał z inicjatywy trzech wydziałów: Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Zajęcia prowadzone są równolegle na trzech uczelniach. Każda uczelnia przeprowadziła odrębną rekrutację i stworzyła własne programy studiów. Po drugim roku studiów studenci spędzą po jednym semestrze na dwóch współpracujących wydziałach. Taka praktyczna wymiana wiedzy i doświadczeń będzie szczególnie przydatna i pozwoli studentom lepiej przygotować się do pracy zawodowej. Więcej na temat kierunku studiów można przeczytać na www.chemiabudowlana.edu.pl
SPChB zawierając porozumienie o współpracy z kierunkiem studiów Chemia Budowlana, postanowiło bardzo praktycznie wspierać wydziały, które zdecydowały się na prowadzenie nowatorskiego kierunku. W pierwszej kolejności członkowie stowarzyszenia przeprowadzą serię wykładów na temat praktycznego zastosowania domieszek chemicznych do betonu. Następnie zainteresowani studenci będą mogli starać się o praktyki i staże w stowarzyszonych firmach, a po bliższym zapoznaniu się z problemami stosowania domieszek do betonu będą mieli możliwość pisania prac inżynierskich i magisterskich związanych z chemią budowlaną. Ponadto studenci będą zapraszani do odwiedzenia zakładów i laboratoriów, w których produkuje się i bada domieszki chemiczne i materiały, do których są dodawane.
Wykład dr. Krzysztofa Pogana (MAPEI Polska) „Beton i kształtowanie jego właściwości domieszkami chemicznymi” stanowił wprowadzenie w cykl wykładów, które mają pokazać studentom gdzie i po co stosuje się domieszki chemiczne. Dlatego pierwsza część wykładu poświęcona była zagadnieniom związanym z betonem, a w drugiej części dr Pogan powiedział czym są domieszki chemiczne i jaką rolę odgrywają w produkcji betonu.
Cały wykład jest dostępny na stronie internetowej SPChB w dziale Prezentacje (aby pobrać wykład należy się  zalogować – po wcześniejszym zarejestrowaniu).
W wykładzie udział wzięło 80 osób – studentów kierunku Chemia Budowlana oraz innych kierunków Wydziału Chemicznego PŁ. Ciekawy sposób prezentowania oraz możliwość bezpośredniego zadawania pytań sprawiły, że po wykładzie prowadzący odpowiadał na pytania, a zainteresowani studenci wyrazili chęć odbycia praktyk i staży w zakładach i laboratoriach członków stowarzyszenia. Pierwszy wykład pokazał, że przedstawienie problemów związanych z przemysłowym zastosowaniem domieszek chemicznych może stanowić praktyczne uzupełnienie studiów na kierunku Chemia Budowlana.
Wykład, który odbył się 24 października 2012 roku na Politechnice Łódzkiej, zapoczątkował serię wykładów na temat domieszek chemicznych do betonu i jest wynikiem współpracy Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej z kierunkiem studiów Chemia Budowlana, prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.
Nowatorski kierunek studiów – Chemia Budowlana, powstał z inicjatywy trzech wydziałów: Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Zajęcia prowadzone są równolegle na trzech uczelniach. Każda uczelnia przeprowadziła odrębną rekrutację i stworzyła własne programy studiów. Po drugim roku studiów studenci spędzą po jednym semestrze na dwóch współpracujących wydziałach. Taka praktyczna wymiana wiedzy i doświadczeń będzie szczególnie przydatna i pozwoli studentom lepiej przygotować się do pracy zawodowej. Więcej na temat kierunku studiów można przeczytać na www.chemiabudowlana.edu.pl
SPChB zawierając porozumienie o współpracy z kierunkiem studiów Chemia Budowlana, postanowiło bardzo praktycznie wspierać wydziały, które zdecydowały się na prowadzenie nowatorskiego kierunku. W pierwszej kolejności członkowie stowarzyszenia przeprowadzą serię wykładów na temat praktycznego zastosowania domieszek chemicznych do betonu. Następnie zainteresowani studenci będą mogli starać się o praktyki i staże w stowarzyszonych firmach, a po bliższym zapoznaniu się z problemami stosowania domieszek do betonu będą mieli możliwość pisania prac inżynierskich i magisterskich związanych z chemią budowlaną. Ponadto studenci będą zapraszani do odwiedzenia zakładów i laboratoriów, w których produkuje się i bada domieszki chemiczne i materiały, do których są dodawane.
Wykład dr. Krzysztofa Pogana (MAPEI Polska) „Beton i kształtowanie jego właściwości domieszkami chemicznymi” stanowił wprowadzenie w cykl wykładów, które mają pokazać studentom gdzie i po co stosuje się domieszki chemiczne. Dlatego pierwsza część wykładu poświęcona była zagadnieniom związanym z betonem, a w drugiej części dr Pogan powiedział czym są domieszki chemiczne i jaką rolę odgrywają w produkcji betonu.
Cały wykład jest dostępny na stronie internetowej SPChB w dziale Prezentacje (aby pobrać wykład należy się  zalogować – po wcześniejszym zarejestrowaniu).
W wykładzie udział wzięło 80 osób – studentów kierunku Chemia Budowlana oraz innych kierunków Wydziału Chemicznego PŁ. Ciekawy sposób prezentowania oraz możliwość bezpośredniego zadawania pytań sprawiły, że po wykładzie prowadzący odpowiadał na pytania, a zainteresowani studenci wyrazili chęć odbycia praktyk i staży w zakładach i laboratoriach członków stowarzyszenia. Pierwszy wykład pokazał, że przedstawienie problemów związanych z przemysłowym zastosowaniem domieszek chemicznych może stanowić praktyczne uzupełnienie studiów na kierunku Chemia Budowlana.