Wykład Michała Kani z firmy MC-Bauchemie.

Wykład został wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 21 listopada 2018 roku.

NAJNOWSZE PREZENTACJE

Wykład został wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 21 listopada 2018 roku.