Publikacja komentarza Jacka Dziębora – Członka Zarządu SPChB do styczniowego artykułu „Budownictwo 2020–2021 podsumowania i wyzwania” dla miesięcznika BUILDER.