X Konferencja Dni Betonu, to największa konferencja branżowa w Polsce, która odbyła się w dniach 8 -10 października br. w Wiśle. W Dniach Betonu 2018 wzięła udział rekordowa liczba tj. 1060 uczestników z kraju i zagranicy, o czym podczas otwarcia konferencji poinformował prof. Jan Deja. Konferencji towarzyszyło 41 firmowych stoisk wystawienniczych, które stanęły w kuluarach.

To największe w Polsce spotkanie osób związanych nie tylko z produkcją i technologią betonu, ale przede wszystkim z szeroko rozumianym budownictwem. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Producentów Cementu. Natomiast Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej miało zaszczyt uczestniczyć oraz współpracować przy tym wydarzeniu m.in. w pracach Rady Programowej Konferencji, w której uczestniczył Prezes Zarządu SPChB – Tadeusz Wasąg.

 

W drugiej część sesji otwarcia konferencji,Prezes Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, Tadeusz Wasąg przedstawił prezentację pt. „Rynek domieszek do betonu”, podczas której powiedział, że w Polsce zużywany rocznie około 86 tysięcy ton domieszek do betonu, co jest kompatybilne ze zużyciem cementu w Polsce. W 2012 roku zużyto w Polsce około 75 tys. ton domieszek, a w 2017 – ponad 86 tys. ton. Szacuje się,że w 2018 r. przekroczymy 95 tys. ton. Za wzrost odpowiadają głównie domieszki polikarboksylanowe. W 2012 roku udział tych produktów sięgał 15%, a obecnie zbliżamy się do 30%. Następnie zaprosił uczestników konferencji na sesję poświęconą domieszkom do betonu oraz na pokazy technologiczne.

W drugim dniu konferencji odbyły się sesje warsztatowe – pokazy technologiczne partnerów, w którym Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej przedstawiło „Wpływ domieszki PCE na lepkość mieszanki betonowej”. Celem pokazu było pokazanie możliwości kształtowania właściwości reologicznych mieszanki betonowej przy użyciu różnych superplastyfikatorów na bazie PCE. W czasie pokazu zostały wykonane dwie mieszanki betonowe o takim samym składzie ilościowym, różniące się między sobą tylko rodzajem zastosowanej domieszki, PCE1 i PCE2. Domieszki miały taką samą koncentrację i dozowane były w takiej samej ilości. Stosunek wodno/cementowy w przypadku obydwóch mieszanek był stały. Po wykonaniu mieszanek zbadano konsystencję metodą rozpływu oraz lepkość mieszanki metodą V-lejka. Przy takiej samej konsystencji różnica lepkości mieszanek wyniosła ok 40%.

Podczas konferencji wygłoszono 55 referatów, a 83 zostały opublikowane w dwutomowym wydawnictwie „Monografie technologii betonu”. W sesji – Rola domieszek chemicznych w technologii betonu, w której przewodniczyli Paweł Łukowski, Tadeusz Wasąg, Krzysztof Pogan, Krzysztof Kieres, zostały wygłoszone poniższe referaty:

 1. Cyprian Pełczyński – Modelowanie składu domieszki PCE w oparciu o wymagania dotyczące parametrów reologicznych mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu
 2. Marta Głażewska, Kamil Fiks, Arkadiusz Ignerowicz, Michał Oleksik – Analiza skuteczności i jakości napowietrzenia betonu z użyciem domieszek napowietrzających o różnych składach chemicznych
 3. Bartosz Badziąg, Marta Szklarzyńska – Efektywność stosowania domieszek upłynniających w mieszankach betonowych z kruszywami o różnej zawartości zanieczyszczeń ilastych
 4. Didier Lootens, Armin Bruewihler, Raphael Bourquin, Patrik Kuhn, Witold Jawański, Robert Czołgosz – Uprzemysłowienie budownictwa – druk 3D z betonu
 5. Dariusz Rutkowski – Zastosowanie domieszek najnowszej generacji w betonie mrozoodpornym o podwyższonej ilości kruszywa drobnego
 6. Beata Łaźniewska-Piekarczyk – Porównanie wpływu temperatury na konsystencję upłynnionych lub uplastycznionych, nienapowietrzonych oraz napowietrzonych zapraw cementowych wg PN-EN 480-1

W tym roku, podczas uroczystej kolacji, na zakończenie drugiego dnia konferencji, wręczono nagrody konferencji Dni Betonu tzw. „betonowe Oskary”, które przyznano m.in. Stowarzyszeniu Producentów Chemii Budowlanej za wkład w rozwój technologii betonu. Nagrodę odebrał Prezes Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej -Tadeusz Wasąg.

 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.dnibetonu.pl
To największe w Polsce spotkanie osób związanych nie tylko z produkcją i technologią betonu, ale przede wszystkim z szeroko rozumianym budownictwem. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Producentów Cementu. Natomiast Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej miało zaszczyt uczestniczyć oraz współpracować przy tym wydarzeniu m.in. w pracach Rady Programowej Konferencji, w której uczestniczył Prezes Zarządu SPChB – Tadeusz Wasąg.

 

W drugiej część sesji otwarcia konferencji,Prezes Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, Tadeusz Wasąg przedstawił prezentację pt. „Rynek domieszek do betonu”, podczas której powiedział, że w Polsce zużywany rocznie około 86 tysięcy ton domieszek do betonu, co jest kompatybilne ze zużyciem cementu w Polsce. W 2012 roku zużyto w Polsce około 75 tys. ton domieszek, a w 2017 – ponad 86 tys. ton. Szacuje się,że w 2018 r. przekroczymy 95 tys. ton. Za wzrost odpowiadają głównie domieszki polikarboksylanowe. W 2012 roku udział tych produktów sięgał 15%, a obecnie zbliżamy się do 30%. Następnie zaprosił uczestników konferencji na sesję poświęconą domieszkom do betonu oraz na pokazy technologiczne.

W drugim dniu konferencji odbyły się sesje warsztatowe – pokazy technologiczne partnerów, w którym Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej przedstawiło „Wpływ domieszki PCE na lepkość mieszanki betonowej”. Celem pokazu było pokazanie możliwości kształtowania właściwości reologicznych mieszanki betonowej przy użyciu różnych superplastyfikatorów na bazie PCE. W czasie pokazu zostały wykonane dwie mieszanki betonowe o takim samym składzie ilościowym, różniące się między sobą tylko rodzajem zastosowanej domieszki, PCE1 i PCE2. Domieszki miały taką samą koncentrację i dozowane były w takiej samej ilości. Stosunek wodno/cementowy w przypadku obydwóch mieszanek był stały. Po wykonaniu mieszanek zbadano konsystencję metodą rozpływu oraz lepkość mieszanki metodą V-lejka. Przy takiej samej konsystencji różnica lepkości mieszanek wyniosła ok 40%.

Podczas konferencji wygłoszono 55 referatów, a 83 zostały opublikowane w dwutomowym wydawnictwie „Monografie technologii betonu”. W sesji – Rola domieszek chemicznych w technologii betonu, w której przewodniczyli Paweł Łukowski, Tadeusz Wasąg, Krzysztof Pogan, Krzysztof Kieres, zostały wygłoszone poniższe referaty:

 1. Cyprian Pełczyński – Modelowanie składu domieszki PCE w oparciu o wymagania dotyczące parametrów reologicznych mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu
 2. Marta Głażewska, Kamil Fiks, Arkadiusz Ignerowicz, Michał Oleksik – Analiza skuteczności i jakości napowietrzenia betonu z użyciem domieszek napowietrzających o różnych składach chemicznych
 3. Bartosz Badziąg, Marta Szklarzyńska – Efektywność stosowania domieszek upłynniających w mieszankach betonowych z kruszywami o różnej zawartości zanieczyszczeń ilastych
 4. Didier Lootens, Armin Bruewihler, Raphael Bourquin, Patrik Kuhn, Witold Jawański, Robert Czołgosz – Uprzemysłowienie budownictwa – druk 3D z betonu
 5. Dariusz Rutkowski – Zastosowanie domieszek najnowszej generacji w betonie mrozoodpornym o podwyższonej ilości kruszywa drobnego
 6. Beata Łaźniewska-Piekarczyk – Porównanie wpływu temperatury na konsystencję upłynnionych lub uplastycznionych, nienapowietrzonych oraz napowietrzonych zapraw cementowych wg PN-EN 480-1

W tym roku, podczas uroczystej kolacji, na zakończenie drugiego dnia konferencji, wręczono nagrody konferencji Dni Betonu tzw. „betonowe Oskary”, które przyznano m.in. Stowarzyszeniu Producentów Chemii Budowlanej za wkład w rozwój technologii betonu. Nagrodę odebrał Prezes Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej -Tadeusz Wasąg.

 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.dnibetonu.pl