18 czerwca 2015 roku w Bełchatowie (Hotel Wodnik) odbyła się XVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Reologia w Technologii Betonu”. Konferencja zgromadziła ponad 250 osób z różnych środowisk i z różnych części kraju. Na wzór lat ubiegłych „Reologia” była forum wymiany wiedzy i doświadczeń nie tylko na tematy bezpośrednio związane reologią betonu.

Podobnie jak w przeszłości dużą grupę słuchaczy stanowili przedstawiciele firm wykonawczych, projektowych i badawczych, producentów betonów, prefabrykacji betonowej, elementów małej architektury betonowej, producentów cementu i kruszyw oraz dodatków i domieszek do betonu. Ponadto w konferencji udział wzięli wykładowcy, pracownicy i studenci z kilku krajowych uczelni technicznych.
SPChB było współorganizatorem tego branżowego wydarzenia.
Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10.00. Słowo wstępu wygłosili przedstawiciele organizatorów: Profesor Janusz Szwabowski Pol. Śl., Dyrektor i Członek Zarządu Grupy Górażdże Jacek Połącarz i Prezes SPC Tadeusz Wasąg.
Poniżej znajduje się szczegółowy program konferencji:
10.15 – 12.00 – I sesja wykładowa
Przewodniczący:
Zbigniew Giergiczny, dr hab. inż., prof. Pol. Śl., Górażdże Cement S.A.
Krzysztof Kaczan, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
Jacek Gołaszewski, dr hab. inż. prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska
dr hab. inż. Paweł Łukowski prof. PW, Politechnika Warszawska
mgr inż. Bartłomiej Walczak, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Kraków
mgr inż. Jerzy Wrona, mgr inż. Krzysztof Wrzecion, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Kraków
mgr inż. Witold Chodyń, mgr inż. Paweł Pindel, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Kraków
prof. dr hab. inż. Janusz Szwabowski, Politechnika Śląska, Gliwice
mgr inż. Mikołaj Ostrowski, dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Kraków, dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. Pol. Śl., Górażdże Cement S.A., Chorula
12.00 – 12.30 – przerwa kawowa
12.30 – 14.15 – II sesja wykładowa
Przewodniczący:
Sebastian Kaszuba, Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o. Grupa Górażdże
Tadeusz Wasąg, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
Janusz Szwabowski, prof. dr hab. inż., Politechnika Śląska
dr hab. inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk, dr inż. Patrycja Miera, Politechnika Śląska, Gliwice
dr inż. Damian Dziuk, mgr inż. Łukasz Burcon, mgr inż. Mirosław Saferna, CT Betotech Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza
prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki, IPPT PAN, Warszawa
dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. Pol. Śl., Górażdże Cement S.A., Chorula
mgr inż. Artur Golda, CT Betotech Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza
Po ostatnim referacie odbyło się krótkie podsumowanie konferencji, oficjalne zamknięcie oraz wspólny obiad.
Rada Programowo – Naukowa Konferencji
Przewodniczący:
Andrzej Balcerek – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Górażdże Cement S.A.
Tadeusz Wasąg – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej
Janusz Szwabowski, prof. dr hab. inż. – Politechnika Śląska
Członkowie:
Czesław Nierzwicki, Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Górażdże Cement S.A.
Krzysztof Kaczan, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki, IPPT PAN
dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. Pol. Śl., Górażdże Cement S.A.
dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska
dr hab. inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk, Politechnika Śląska
dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. PW, Politechnika Warszawska
Podobnie jak w przeszłości dużą grupę słuchaczy stanowili przedstawiciele firm wykonawczych, projektowych i badawczych, producentów betonów, prefabrykacji betonowej, elementów małej architektury betonowej, producentów cementu i kruszyw oraz dodatków i domieszek do betonu. Ponadto w konferencji udział wzięli wykładowcy, pracownicy i studenci z kilku krajowych uczelni technicznych.
SPChB było współorganizatorem tego branżowego wydarzenia.
Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10.00. Słowo wstępu wygłosili przedstawiciele organizatorów: Profesor Janusz Szwabowski Pol. Śl., Dyrektor i Członek Zarządu Grupy Górażdże Jacek Połącarz i Prezes SPC Tadeusz Wasąg.
Poniżej znajduje się szczegółowy program konferencji:
10.15 – 12.00 – I sesja wykładowa
Przewodniczący:
Zbigniew Giergiczny, dr hab. inż., prof. Pol. Śl., Górażdże Cement S.A.
Krzysztof Kaczan, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
Jacek Gołaszewski, dr hab. inż. prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska
dr hab. inż. Paweł Łukowski prof. PW, Politechnika Warszawska
mgr inż. Bartłomiej Walczak, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Kraków
mgr inż. Jerzy Wrona, mgr inż. Krzysztof Wrzecion, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Kraków
mgr inż. Witold Chodyń, mgr inż. Paweł Pindel, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Kraków
prof. dr hab. inż. Janusz Szwabowski, Politechnika Śląska, Gliwice
mgr inż. Mikołaj Ostrowski, dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Kraków, dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. Pol. Śl., Górażdże Cement S.A., Chorula
12.00 – 12.30 – przerwa kawowa
12.30 – 14.15 – II sesja wykładowa
Przewodniczący:
Sebastian Kaszuba, Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o. Grupa Górażdże
Tadeusz Wasąg, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
Janusz Szwabowski, prof. dr hab. inż., Politechnika Śląska
dr hab. inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk, dr inż. Patrycja Miera, Politechnika Śląska, Gliwice
dr inż. Damian Dziuk, mgr inż. Łukasz Burcon, mgr inż. Mirosław Saferna, CT Betotech Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza
prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki, IPPT PAN, Warszawa
dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. Pol. Śl., Górażdże Cement S.A., Chorula
mgr inż. Artur Golda, CT Betotech Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza
Po ostatnim referacie odbyło się krótkie podsumowanie konferencji, oficjalne zamknięcie oraz wspólny obiad.
Rada Programowo – Naukowa Konferencji
Przewodniczący:
Andrzej Balcerek – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Górażdże Cement S.A.
Tadeusz Wasąg – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej
Janusz Szwabowski, prof. dr hab. inż. – Politechnika Śląska
Członkowie:
Czesław Nierzwicki, Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Górażdże Cement S.A.
Krzysztof Kaczan, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki, IPPT PAN
dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. Pol. Śl., Górażdże Cement S.A.
dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska
dr hab. inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk, Politechnika Śląska
dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. PW, Politechnika Warszawska