18 czerwca 2015 roku w Bełchatowie (Hotel Wodnik) odbędzie się XVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Reologia w Technologii Betonu”. SPChB obok Grupy Górażdże i Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej jest współorganizatorem tego branżowego wydarzenia.

Ramowy program Konferencji
9.00   – 10.00 – Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 – Otwarcie konferencji
10.15 – 12.00 – I sesja wykładowa
12.00 – 12.30 – przerwa kawowa
12.30 – 14.15 – II sesja wykładowa
14.15 – 14.30 – dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji
14.30 – 15.30 – obiad, wyjazd uczestników
Rada Programowo – Naukowa Konferencji
Przewodniczący:
Andrzej Balcerek – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Górażdże Cement S.A.
Tadeusz Wasąg – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej
Janusz Szwabowski, prof. dr hab. inż. – Politechnika Śląska
Członkowie:
Czesław Nierzwicki, Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Górażdże Cement S.A.
Krzysztof Kaczan, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki, IPPT PAN
dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. Pol. Śl., Górażdże Cement S.A.
dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska
dr hab. inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk, Politechnika Śląska
dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. PW, Politechnika Warszawska
Szczegółowy program konferencji
9.00   – 10.00 – Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 – Otwarcie konferencji
10.15 – 12.00 – I sesja wykładowa
Przewodniczący: 
Zbigniew Giergiczny, dr hab. inż., prof. Pol. Śl., Górażdże Cement S.A.
Krzysztof Kaczan, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
Jacek Gołaszewski, dr hab. inż. prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska
1. Dlaczego domieszki polimerowe PCE mają przyszłość
dr hab. inż. Paweł Łukowski prof. PW, Politechnika Warszawska
2. Reologia betonu wibroprasowanego
mgr inż. Bartłomiej Walczak, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Kraków
3. Zastosowanie domieszek polimerowych PCE do produkcji prefabrykacji ciężkiej z cementami o podwyższonej zawartości alkaliów
mgr inż. Jerzy Wrona, mgr inż. Krzysztof Wrzecion, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Kraków
4. Betonowe chłodnie kominowe o podwyższonej odporności na środowisko kwaśne (pH<4)
mgr inż. Witold Chodyń, mgr inż. Paweł Pindel, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Kraków
5. Cele i założenia projektu badawczego „Innowacyjne cementy napowietrzające beton”
prof. dr hab. inż. Janusz Szwabowski, Politechnika Śląska, Gliwice
6. Produkcja i właściwości innowacyjnych cementów napowietrzających beton
mgr inż. Mikołaj Ostrowski, dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Kraków, dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. Pol. Śl., Górażdże Cement S.A., Chorula
12.00 – 12.30 – przerwa kawowa
12.30 – 14.15 – II sesja wykładowa
Przewodniczący:
Sebastian Kaszuba, Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o. Grupa Górażdże
Tadeusz Wasąg, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
Janusz Szwabowski, prof. dr hab. inż., Politechnika Śląska
7. Mrozoodporność betonów wykonanych z innowacyjnych cementów napowietrzających,
dr hab. inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk, dr inż. Patrycja Miera, Politechnika Śląska, Gliwice
8. Badania poligonowe betonów wykonanych z cementów napowietrzających
dr inż. Damian Dziuk, mgr inż. Łukasz Burcon, mgr inż. Mirosław Saferna, CT Betotech Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza
9. Nowe specyfikacje techniczne dotyczące betonu w inżynierii komunikacyjnej
prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
10. Zasady kształtowania mrozoodporności betonu
prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki, IPPT PAN, Warszawa
11. Współczesne cementy żużlowe w budownictwie
dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. Pol. Śl., Górażdże Cement S.A., Chorula
12. Beton w konstrukcjach masywnych na przykładzie budowy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole
mgr inż. Artur Golda, CT Betotech Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza
14.15 – 14.30 – dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji
14.30 – 15.30 – obiad, wyjazd uczestników
Sekretariat konferencji
Izabela Sokołowska – izabela.sokolowska@gorazdze.pl
Katarzyna Synowiec – katarzyna.synowiec@gorazdze.pl
Uczestnictwo w konferencji należy potwierdzić do dnia 8 czerwca 2015r. przesyłając kartę zgłoszenia uczestnictwa na adres sekretariatu
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Każdy uczestnik konferencji otrzyma bezpłatnie komplet materiałów konferencyjnych.
Koszty dojazdu i ewentualnego noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Rezerwacji hotelu należy dokonać samodzielnie: www.hotel-wodnik.com.pl
Ramowy program Konferencji
9.00   – 10.00 – Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 – Otwarcie konferencji
10.15 – 12.00 – I sesja wykładowa
12.00 – 12.30 – przerwa kawowa
12.30 – 14.15 – II sesja wykładowa
14.15 – 14.30 – dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji
14.30 – 15.30 – obiad, wyjazd uczestników
Rada Programowo – Naukowa Konferencji
Przewodniczący:
Andrzej Balcerek – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Górażdże Cement S.A.
Tadeusz Wasąg – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej
Janusz Szwabowski, prof. dr hab. inż. – Politechnika Śląska
Członkowie:
Czesław Nierzwicki, Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Górażdże Cement S.A.
Krzysztof Kaczan, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki, IPPT PAN
dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. Pol. Śl., Górażdże Cement S.A.
dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska
dr hab. inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk, Politechnika Śląska
dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. PW, Politechnika Warszawska
Szczegółowy program konferencji
9.00   – 10.00 – Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 – Otwarcie konferencji
10.15 – 12.00 – I sesja wykładowa
Przewodniczący: 
Zbigniew Giergiczny, dr hab. inż., prof. Pol. Śl., Górażdże Cement S.A.
Krzysztof Kaczan, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
Jacek Gołaszewski, dr hab. inż. prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska
1. Dlaczego domieszki polimerowe PCE mają przyszłość
dr hab. inż. Paweł Łukowski prof. PW, Politechnika Warszawska
2. Reologia betonu wibroprasowanego
mgr inż. Bartłomiej Walczak, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Kraków
3. Zastosowanie domieszek polimerowych PCE do produkcji prefabrykacji ciężkiej z cementami o podwyższonej zawartości alkaliów
mgr inż. Jerzy Wrona, mgr inż. Krzysztof Wrzecion, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Kraków
4. Betonowe chłodnie kominowe o podwyższonej odporności na środowisko kwaśne (pH<4)
mgr inż. Witold Chodyń, mgr inż. Paweł Pindel, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Kraków
5. Cele i założenia projektu badawczego „Innowacyjne cementy napowietrzające beton”
prof. dr hab. inż. Janusz Szwabowski, Politechnika Śląska, Gliwice
6. Produkcja i właściwości innowacyjnych cementów napowietrzających beton
mgr inż. Mikołaj Ostrowski, dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Kraków, dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. Pol. Śl., Górażdże Cement S.A., Chorula
12.00 – 12.30 – przerwa kawowa
12.30 – 14.15 – II sesja wykładowa
Przewodniczący:
Sebastian Kaszuba, Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o. Grupa Górażdże
Tadeusz Wasąg, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
Janusz Szwabowski, prof. dr hab. inż., Politechnika Śląska
7. Mrozoodporność betonów wykonanych z innowacyjnych cementów napowietrzających,
dr hab. inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk, dr inż. Patrycja Miera, Politechnika Śląska, Gliwice
8. Badania poligonowe betonów wykonanych z cementów napowietrzających
dr inż. Damian Dziuk, mgr inż. Łukasz Burcon, mgr inż. Mirosław Saferna, CT Betotech Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza
9. Nowe specyfikacje techniczne dotyczące betonu w inżynierii komunikacyjnej
prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
10. Zasady kształtowania mrozoodporności betonu
prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki, IPPT PAN, Warszawa
11. Współczesne cementy żużlowe w budownictwie
dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. Pol. Śl., Górażdże Cement S.A., Chorula
12. Beton w konstrukcjach masywnych na przykładzie budowy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole
mgr inż. Artur Golda, CT Betotech Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza
14.15 – 14.30 – dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji
14.30 – 15.30 – obiad, wyjazd uczestników
Sekretariat konferencji
Izabela Sokołowska – izabela.sokolowska@gorazdze.pl
Katarzyna Synowiec – katarzyna.synowiec@gorazdze.pl
Uczestnictwo w konferencji należy potwierdzić do dnia 8 czerwca 2015r. przesyłając kartę zgłoszenia uczestnictwa na adres sekretariatu
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Każdy uczestnik konferencji otrzyma bezpłatnie komplet materiałów konferencyjnych.
Koszty dojazdu i ewentualnego noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Rezerwacji hotelu należy dokonać samodzielnie: www.hotel-wodnik.com.pl