„Beton i jego składniki” - pod takim tytułem Cyprian Pełczyński z firmy Stachema Polska wygłosił wykład dla studentów kierunku studiów Chemia Budowlana.

Wykład, który odbył się 30 listopada 2016 roku na Politechnice Łódzkiej, zapoczątkował serię wykładów na temat domieszek chemicznych do betonu i jest wynikiem współpracy Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej z kierunkiem studiów Chemia Budowlana, prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.
Nowatorski kierunek studiów – Chemia Budowlana, powstał z inicjatywy trzech wydziałów: Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.
(Przypominamy, żeby pobrać materiał należy się zalogować).
Wykład, który odbył się 30 listopada 2016 roku na Politechnice Łódzkiej, zapoczątkował serię wykładów na temat domieszek chemicznych do betonu i jest wynikiem współpracy Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej z kierunkiem studiów Chemia Budowlana, prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.
Nowatorski kierunek studiów – Chemia Budowlana, powstał z inicjatywy trzech wydziałów: Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.
(Przypominamy, żeby pobrać materiał należy się zalogować).