Stowarzyszenie prowadzi szeroko zakrojoną działalność mająca na celu prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, propagowanie nowoczesnych technik i technologii, promowanie i upowszechnianie wiedzy na temat chemii budowlanej oraz jej zastosowania.

PUBLIKACJE 

Publikacje członkowie Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej.

KONFERENCJE 

Konferencje organizowane i współorganizowane przez Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej.

  • Konferencję zorganizowały wspólnie Grupa Górażdże oraz Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej przy współpracy Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.
  • XII Konferencja Naukowo-Techniczna Reologia w technologii Betonu zgromadziła przedstawicieli firm budowlanych, producentów betonu oraz domieszek chemicznych, laboratoriów badawczych, producentów materiałów budowlanych a także przedstawicieli środowiska akademickiego.
  • „Reologia” to forum wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z reologią betonu. Dużą grupę słuchaczy stanowili przedstawiciele firm wykonawczych, projektowych i badawczych, producentów betonów, prefabrykacji betonowej, elementów małej architektury betonowej, producentów cementu i kruszyw oraz dodatków i domieszek do betonu.
  • Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej było głównym organizatorem XV edycji tej znanej w środowisku imprezy, która dotychczas odbywała się jako sympozjum.

PREZENTACJE 

Wykłady i prezentacje członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej.

GRUPY PROJEKTOWE

Nasze interdyscyplinarne zespoły przygotowują normy, wytyczne techniczne, wzory deklaracji.

WSPÓŁPRACA MIEDZYNARODOWA

Współpraca międzynarodowa członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej.