Od 2021 roku SPCHB jest członkiem Europejskiej Federacja Stowarzyszeń Producentów Domieszek do Betonu. EFCA powstała w 1984 roku jako partnerstwo między krajowymi stowarzyszeniami zajmującymi się domieszkami w celu promowania interesów branży na poziomie europejskim i  zrzesza 13 krajowych stowarzyszeń  krajowych.

Organizuje  między innymi  badanie rynku  domieszek do betonu  oraz  platformę  deklaracji środowiskowych   (EPD) dla domieszek do betonu.

Nasze Stowarzyszanie bierze udział w pracach dwóch Komitetach w EFCA:

Komitet Techniczny jest odpowiedzialny za koordynację prac związanych z normami, kodeksami i certyfikacją. Promuje on poprawę jakości technicznej i kontroli produkcji wśród członków EFCA, w której reprezentantem SPChB jest Daniel Owsiak (MC-Bauchemie)
Komitet Środowiskowy jest odpowiedzialny za rozwój zharmonizowanej polityki bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Zapewnia doradztwo w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania domieszek przez cały cykl życia wyrobów betonowych i projektów budowlanych. Reprezentantem SPChB jest Michał Zapała (Master Builders Solution).

Organizuje  między innymi  badanie rynku  domieszek do betonu  oraz  platformę  deklaracji środowiskowych   (EPD) dla domieszek do betonu.

Nasze Stowarzyszanie bierze udział w pracach dwóch Komitetach w EFCA:

Komitet Techniczny jest odpowiedzialny za koordynację prac związanych z normami, kodeksami i certyfikacją. Promuje on poprawę jakości technicznej i kontroli produkcji wśród członków EFCA, w której reprezentantem SPChB jest Daniel Owsiak (MC-Bauchemie)
Komitet Środowiskowy jest odpowiedzialny za rozwój zharmonizowanej polityki bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Zapewnia doradztwo w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania domieszek przez cały cykl życia wyrobów betonowych i projektów budowlanych. Reprezentantem SPChB jest Michał Zapała (Master Builders Solution).