Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.