Grupa projektowa "Wibroprasa" ma ambitny cel, jakim jest opracowanie krajowej normy oraz wytycznych dotyczących domieszek chemicznych do betonu o konsystencji wilgotnej.

Polska, będąca drugim co do wielkości rynkiem w Europie w produkcji wibroprasowanych wyrobów betonowych, z powodzeniem rozwija technologię wibroprasowania, która pozwala na osiągnięcie wysokiej trwałości produktów przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego.

Ważnym aspektem projektu jest uwzględnienie doświadczeń producentów domieszek, które wskazują na istotne różnice w właściwościach produktów przeznaczonych do betonu wilgotnego w porównaniu z domieszkami stosowanymi w betonie o normalnej konsystencji, jakie zostały opisane w normie EN 934-2.
Grupa projektowa skupia się na poszerzaniu wiedzy w obszarze technologii betonu. Opracowywana dokumentacja ma być przejrzysta i prezentować innowacyjne podejście do tematu oraz być dostosowana do lokalnych warunków. Realizacja tego projektu będzie miała pozytywny wpływ na rozwój branży wibroprasowanych wyrobów betonowych w Polsce. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, producenci będą mogli osiągać jeszcze lepsze wyniki, zwiększając trwałość i jakość swoich produktów, co przyczyni się do wzmocnienia pozycji Polski na europejskim rynku wibroprasowanych wyrobów betonowych.

Polska, będąca drugim co do wielkości rynkiem w Europie w produkcji wibroprasowanych wyrobów betonowych, z powodzeniem rozwija technologię wibroprasowania, która pozwala na osiągnięcie wysokiej trwałości produktów przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego.

Ważnym aspektem projektu jest uwzględnienie doświadczeń producentów domieszek, które wskazują na istotne różnice w właściwościach produktów przeznaczonych do betonu wilgotnego w porównaniu z domieszkami stosowanymi w betonie o normalnej konsystencji, jakie zostały opisane w normie EN 934-2.
Grupa projektowa skupia się na poszerzaniu wiedzy w obszarze technologii betonu. Opracowywana dokumentacja ma być przejrzysta i prezentować innowacyjne podejście do tematu oraz być dostosowana do lokalnych warunków. Realizacja tego projektu będzie miała pozytywny wpływ na rozwój branży wibroprasowanych wyrobów betonowych w Polsce. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, producenci będą mogli osiągać jeszcze lepsze wyniki, zwiększając trwałość i jakość swoich produktów, co przyczyni się do wzmocnienia pozycji Polski na europejskim rynku wibroprasowanych wyrobów betonowych.