W ramach współpracy firm członkowskich SPChB została zawiązana grupa robocza, której celem było opracowanie wzorów Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz oznakowania CE dla domieszek do betonu, zapraw i zaczynu.

Opracowane wzory stanowią jedynie przykłady i zawierają szereg cennych wskazówek i wyjaśnień dla stosujących w praktyce przepisy Rozporządzenia nr 305/2011 przy wprowadzaniu wyrobów budowlanych do obrotu.

UWAGA: Wzory nie zastępują przepisów prawa zawartych w Rozporządzeniu nr 305/2011.

Opracowane wzory są dostępne do pobrania w zakładce PUBLIKACJE.

Opracowane wzory stanowią jedynie przykłady i zawierają szereg cennych wskazówek i wyjaśnień dla stosujących w praktyce przepisy Rozporządzenia nr 305/2011 przy wprowadzaniu wyrobów budowlanych do obrotu.

UWAGA: Wzory nie zastępują przepisów prawa zawartych w Rozporządzeniu nr 305/2011.

Opracowane wzory są dostępne do pobrania w zakładce PUBLIKACJE.