Grupa projektowa "Biała Wanna" ma ambitny cel, jakim jest opracowanie praktycznych wytycznych technicznych niezbędnych na rynku polskim, które zostaną zaakceptowane przez branżę.

Niemieckie opracowania „DAfStb-Richtlinie Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton” oraz słowackie „Smernica pre vodonieprepustne betonove konstrukcie – Biele Vane“ stały się inspiracją do powstania grupy projektowej składającej się z członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej w celu opracowania polskiego dokumentu pod roboczym tytułem „Biała Wanna”
– wytyczne techniczne“. W skład grupy projektowej weszli specjaliści-praktycy branży betonowej jak i konstrukcyjnej.

Główny celem jest stworzenie praktycznych wytycznych technicznych niezbędnych na rynku polskim, które zostaną zaakceptowane przez branżę.

Dokument nie będzie normą tylko zbiorem wytycznych technicznych, który będzie szeroko obejmował temat „Białej Wanny” (zbrojenia, szalunki, warunki gruntowe, beton, szczeliny dylatacyjne, iniekty, naprawy itp.) W założeniu ma być on pomocą, przewodnikiem, stosowanym przez wszystkich uczestników procesu począwszy od projektantów kończąc na wykonawcach.

W pracach biorą udział członkowie SPChB oraz zaproszeni goście z innych firm.

Niemieckie opracowania „DAfStb-Richtlinie Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton” oraz słowackie „Smernica pre vodonieprepustne betonove konstrukcie – Biele Vane“ stały się inspiracją do powstania grupy projektowej składającej się z członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej w celu opracowania polskiego dokumentu pod roboczym tytułem „Biała Wanna”
– wytyczne techniczne“. W skład grupy projektowej weszli specjaliści-praktycy branży betonowej jak i konstrukcyjnej.

Główny celem jest stworzenie praktycznych wytycznych technicznych niezbędnych na rynku polskim, które zostaną zaakceptowane przez branżę.

Dokument nie będzie normą tylko zbiorem wytycznych technicznych, który będzie szeroko obejmował temat „Białej Wanny” (zbrojenia, szalunki, warunki gruntowe, beton, szczeliny dylatacyjne, iniekty, naprawy itp.) W założeniu ma być on pomocą, przewodnikiem, stosowanym przez wszystkich uczestników procesu począwszy od projektantów kończąc na wykonawcach.

W pracach biorą udział członkowie SPChB oraz zaproszeni goście z innych firm.