Opracowanie wzorów Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz oznakowania CE dla domieszek do betonu, zapraw i zaczynu. Wykonawcą i pomysłodawcą wzorów jest Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej.

W ramach współpracy firm członkowskich SPChB została zawiązana grupa robocza, której celem było opracowanie wzorów Deklaracji Właściwości Użytkowej oraz oznakowania CE dla domieszek do betonu, zapraw i zaczynu.

Opracowane wzory stanowią jedynie przykłady i zawierają szereg cennych wskazówek i wyjaśnień dla stosujących w praktyce przepisy Rozporządzenia nr 305/2011 przy wprowadzaniu wyrobów budowlanych do obrotu. 

UWAGA: Wzory nie zastępują przepisów prawa zawartych w Rozporządzeniu nr 305/2011.
Do pobrania:
 1. Wzór ogólny DWU oraz oznakowania CE dla domieszek do betonu, zaprawy i zaczynu.
 2. Wzór z przykładem – DWU oraz oznakowania CE dla domieszek znacznie redukującej ilość wody/upłynniającej.
Wzory zostały opracowane przez zespół składający się z przedstawicieli firm członkowskich Stowarzyszenia, w skład którego wchodzą:
 1. Badziąg Bartosz (CEMEX Polska Sp. z o.o.)
 2. Barbużyński Stanisław (MAPEI Polska Sp. z o.o.)
 3. Gutowski Tomasz (Sika Poland Sp. z o.o.)
 4. Kapitułka Aleksandra (ATLAS Sp. z o.o.)
 5. Król Michał (Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.)
 6. Książkiewicz Tomasz (MC-Bauchemie Sp. z o.o.)
 7. Nowacki Karol (Stachema Polska Sp. z o.o.)
 8. Oleksik Michał (ATLAS Sp. z o.o.)
 9. Pełczyński Aleksandra (Stachema Polska Sp. z o.o.)
 10. Pełczyński Cyprian (Stachema Polska Sp. z o.o.)
 11. Sendera Rafał (Schomburg Polska Sp. z o.o.)
 12. Walczak Bartłomiej (Remei Polska sp. z o.o.)

W ramach współpracy firm członkowskich SPChB została zawiązana grupa robocza, której celem było opracowanie wzorów Deklaracji Właściwości Użytkowej oraz oznakowania CE dla domieszek do betonu, zapraw i zaczynu.

Opracowane wzory stanowią jedynie przykłady i zawierają szereg cennych wskazówek i wyjaśnień dla stosujących w praktyce przepisy Rozporządzenia nr 305/2011 przy wprowadzaniu wyrobów budowlanych do obrotu. 

UWAGA: Wzory nie zastępują przepisów prawa zawartych w Rozporządzeniu nr 305/2011.
Do pobrania:
 1. Wzór ogólny DWU oraz oznakowania CE dla domieszek do betonu, zaprawy i zaczynu.
 2. Wzór z przykładem – DWU oraz oznakowania CE dla domieszek znacznie redukującej ilość wody/upłynniającej.
Wzory zostały opracowane przez zespół składający się z przedstawicieli firm członkowskich Stowarzyszenia, w skład którego wchodzą:
 1. Badziąg Bartosz (CEMEX Polska Sp. z o.o.)
 2. Barbużyński Stanisław (MAPEI Polska Sp. z o.o.)
 3. Gutowski Tomasz (Sika Poland Sp. z o.o.)
 4. Kapitułka Aleksandra (ATLAS Sp. z o.o.)
 5. Król Michał (Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.)
 6. Książkiewicz Tomasz (MC-Bauchemie Sp. z o.o.)
 7. Nowacki Karol (Stachema Polska Sp. z o.o.)
 8. Oleksik Michał (ATLAS Sp. z o.o.)
 9. Pełczyński Aleksandra (Stachema Polska Sp. z o.o.)
 10. Pełczyński Cyprian (Stachema Polska Sp. z o.o.)
 11. Sendera Rafał (Schomburg Polska Sp. z o.o.)
 12. Walczak Bartłomiej (Remei Polska sp. z o.o.)