Konferencję zorganizowały wspólnie Grupa Górażdże oraz Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej przy współpracy Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.

O wysoki poziom merytoryczny zadbała Rada Programowa w składzie: Przewodniczący: Ernest Jelito – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Górażdże Cement S.A.; Tadeusz Wasąg – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej; prof. dr hab. inż. Janusz Szwabowski – Politechnika Śląska; oraz członkowie: Czesław Nierzwicki – Dyrektor Handlowy, Górażdże Cement S.A.; Krzysztof Kaczan – Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej; prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny – Politechnika Śląska, Górażdże Cement S.A.; prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, – Politechnika Śląska; dr hab. inż. prof. PW Piotr Woyciechowski – Politechnika Warszawska; dr hab. inż. prof. AGH Waldemar Pichór – Akademia Górniczo-Hutnicza; dr hab. inż. prof. ZUT Elżbieta Horszczaruk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny; prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki – Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja przyciągnęła szerokie grono uczestników. Referatów wysłuchało 270 osób. Byli to zarówno przedstawiciele świata akademickiego jak również przedsiębiorcy – firmy budowlane, producenci betonu oraz domieszek chemicznych, laboratoria badawcze, producenci materiałów budowlanych. Jak powiedział Prezes Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej Tadeusz Wasąg – „Frekwencja z roku na rok rośnie. To znaczy, że uczestnicy zagłosowali nogami i pokazali, że idziemy w dobrym kierunku. To dobrze rokuje na przyszłość, a my postaramy się za dwa lata przygotować równie interesujące treści.”

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny reprezentujący Politechnikę Śląską oraz Górażdże Cement S.A zwrócił uwagę na potrzebę tego rodzaju spotkań.„Podczas Reologii w technologii betonu mamy okazję wymienić się doświadczeniami i weryfikować wymagania inwestorów a one są coraz wyższe. Cementownia Górażdże jest w tym momencie największa w Europie. To pokazuje, że w Polsce budujemy dużo. A ze względu na ograniczoną podaż przestrzeni w centrach miast budujemy wysoko. Aby dostarczyć beton na coraz wyższe kondygnacje wykonawcy i inwestorzy muszą ściśle współpracować z naukowcami.”

Uczestnicy wysłuchali poniższych referatów oraz otrzymali je opracowane w formie drukowanej. W linku dostępna jest wersja elektroniczna.

Część I

1. Współczesna prefabrykacja w budownictwie

dr hab. inż. Piotr Woyciechowski prof. PW, drinż. Grzegorz Adamczewski, Politechnika Warszawska

2. OST w budownictwie drogowym – realizacja drogi wojewódzkiej DW 423 w technologii nawierzchni

betonowej

Piotr Smolarczyk, Budpol Sp. z o. o., Mariusz Saferna, Górażdże Beton Sp. z o.o.

3. Ocena reaktywności alkalicznej kruszyw

Michał A. Glinicki, prof. dr hab. inż.,Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

4. Beton samozagęszczalny wg PN-EN 206 –kształtowanie składu, metody badań i ocena jakości

prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, Politechnika Śląska

5. Inteligentny beton

dr hab. inż. Waldemar Pichór, prof. AGH ,Akademia Górniczo-Hutnicza

6. Nanotechnologia w technologii betonu

dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

7. Realizacja Generation Park z wykorzystaniem cementu fotokatalitycznego TioCem®

Krzysztof Szerszeń, Górażdże Cement S.A., Anna Tryfon-Bojarska, Hubert Witkowski, Skanska S.A.

Część II

8. Drukowanie 3D w betonie

Robert Czołgosz, Sika Polska Sp. z o.o., dr Didier Lootens, Sika Technology

9. Współczynnik przeliczeniowy wytrzymałości na ściskanie – wpływ wymiaru próbek

Jakub Augustyn, Michał Woźniak, Przemysław Pudlik, MAPEI Polska Sp. z o.o.

10. Zastosowanie technologii betonu SCC na przykładzie modernizacji EW Dychów

Kamil Fiks, Marcin Piechocki, Atlas Sp. zo.o., Jacek Kozakiewicz, Concrete Cossack Sp. z o.o. Sp. k.,

Wojciech Poręba, HZBUD Sp. z o.o.

11. Zastosowanie domieszki zmniejszającej lepkość mieszanek betonowych

Dariusz Rutkowski, Ha-Be Polska Sp. z o.o.

12. Wpływ domieszek chemicznych na hydratację cementu

Cyprian Pełczyński, Aleksandra Pełczyńska,STACHEMA Polska Sp. z o.o.

13. Reologia staje się łatwiejsza – nowa gama domieszek zmniejszających lepkość mieszanek betonowych

Konrad Grzesiak, BASF Polska Sp. z o.o.

O wysoki poziom merytoryczny zadbała Rada Programowa w składzie: Przewodniczący: Ernest Jelito – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Górażdże Cement S.A.; Tadeusz Wasąg – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej; prof. dr hab. inż. Janusz Szwabowski – Politechnika Śląska; oraz członkowie: Czesław Nierzwicki – Dyrektor Handlowy, Górażdże Cement S.A.; Krzysztof Kaczan – Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej; prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny – Politechnika Śląska, Górażdże Cement S.A.; prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, – Politechnika Śląska; dr hab. inż. prof. PW Piotr Woyciechowski – Politechnika Warszawska; dr hab. inż. prof. AGH Waldemar Pichór – Akademia Górniczo-Hutnicza; dr hab. inż. prof. ZUT Elżbieta Horszczaruk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny; prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki – Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja przyciągnęła szerokie grono uczestników. Referatów wysłuchało 270 osób. Byli to zarówno przedstawiciele świata akademickiego jak również przedsiębiorcy – firmy budowlane, producenci betonu oraz domieszek chemicznych, laboratoria badawcze, producenci materiałów budowlanych. Jak powiedział Prezes Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej Tadeusz Wasąg – „Frekwencja z roku na rok rośnie. To znaczy, że uczestnicy zagłosowali nogami i pokazali, że idziemy w dobrym kierunku. To dobrze rokuje na przyszłość, a my postaramy się za dwa lata przygotować równie interesujące treści.”

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny reprezentujący Politechnikę Śląską oraz Górażdże Cement S.A zwrócił uwagę na potrzebę tego rodzaju spotkań.„Podczas Reologii w technologii betonu mamy okazję wymienić się doświadczeniami i weryfikować wymagania inwestorów a one są coraz wyższe. Cementownia Górażdże jest w tym momencie największa w Europie. To pokazuje, że w Polsce budujemy dużo. A ze względu na ograniczoną podaż przestrzeni w centrach miast budujemy wysoko. Aby dostarczyć beton na coraz wyższe kondygnacje wykonawcy i inwestorzy muszą ściśle współpracować z naukowcami.”

Uczestnicy wysłuchali poniższych referatów oraz otrzymali je opracowane w formie drukowanej. W linku dostępna jest wersja elektroniczna.

Część I

1. Współczesna prefabrykacja w budownictwie

dr hab. inż. Piotr Woyciechowski prof. PW, drinż. Grzegorz Adamczewski, Politechnika Warszawska

2. OST w budownictwie drogowym – realizacja drogi wojewódzkiej DW 423 w technologii nawierzchni

betonowej

Piotr Smolarczyk, Budpol Sp. z o. o., Mariusz Saferna, Górażdże Beton Sp. z o.o.

3. Ocena reaktywności alkalicznej kruszyw

Michał A. Glinicki, prof. dr hab. inż.,Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

4. Beton samozagęszczalny wg PN-EN 206 –kształtowanie składu, metody badań i ocena jakości

prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, Politechnika Śląska

5. Inteligentny beton

dr hab. inż. Waldemar Pichór, prof. AGH ,Akademia Górniczo-Hutnicza

6. Nanotechnologia w technologii betonu

dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

7. Realizacja Generation Park z wykorzystaniem cementu fotokatalitycznego TioCem®

Krzysztof Szerszeń, Górażdże Cement S.A., Anna Tryfon-Bojarska, Hubert Witkowski, Skanska S.A.

Część II

8. Drukowanie 3D w betonie

Robert Czołgosz, Sika Polska Sp. z o.o., dr Didier Lootens, Sika Technology

9. Współczynnik przeliczeniowy wytrzymałości na ściskanie – wpływ wymiaru próbek

Jakub Augustyn, Michał Woźniak, Przemysław Pudlik, MAPEI Polska Sp. z o.o.

10. Zastosowanie technologii betonu SCC na przykładzie modernizacji EW Dychów

Kamil Fiks, Marcin Piechocki, Atlas Sp. zo.o., Jacek Kozakiewicz, Concrete Cossack Sp. z o.o. Sp. k.,

Wojciech Poręba, HZBUD Sp. z o.o.

11. Zastosowanie domieszki zmniejszającej lepkość mieszanek betonowych

Dariusz Rutkowski, Ha-Be Polska Sp. z o.o.

12. Wpływ domieszek chemicznych na hydratację cementu

Cyprian Pełczyński, Aleksandra Pełczyńska,STACHEMA Polska Sp. z o.o.

13. Reologia staje się łatwiejsza – nowa gama domieszek zmniejszających lepkość mieszanek betonowych

Konrad Grzesiak, BASF Polska Sp. z o.o.