28 listopada 2018 roku Jakub Augustyn pracownik firmy MAPEI Polska, poprowadził kolejny wykład dla studentów kierunku Chemia Budowlana na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.

Na wstępie prezentacji omówione zostały składniki współczesnego betonu w kontekście wpływu na jego trwałość. Przytoczono podstawowe definicje, podziały oraz  właściwości kruszyw, cementów, domieszek chemicznych i dodatków. Przedstawiono mechanizm działania plastyfikatorów oraz superplastyfikatorów. Następnie przywołane zostały podstawowe parametry betonu takie jak wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, stopień mrozoodporności, stopień wodoszczelności / penetracji wody pod ciśnieniem. Omówiono metodykę badań oraz przedstawiono badania własne wpływu różnych domieszek chemicznych na trwałość betonu. Na zakończenie przeanalizowano, na co należy zwrócić uwagę przy doborze poszczególnych składników betonu przy jego projektowaniu.
(Przypominamy, żeby pobrać materiał należy się zalogować).
Na wstępie prezentacji omówione zostały składniki współczesnego betonu w kontekście wpływu na jego trwałość. Przytoczono podstawowe definicje, podziały oraz  właściwości kruszyw, cementów, domieszek chemicznych i dodatków. Przedstawiono mechanizm działania plastyfikatorów oraz superplastyfikatorów. Następnie przywołane zostały podstawowe parametry betonu takie jak wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, stopień mrozoodporności, stopień wodoszczelności / penetracji wody pod ciśnieniem. Omówiono metodykę badań oraz przedstawiono badania własne wpływu różnych domieszek chemicznych na trwałość betonu. Na zakończenie przeanalizowano, na co należy zwrócić uwagę przy doborze poszczególnych składników betonu przy jego projektowaniu.
(Przypominamy, żeby pobrać materiał należy się zalogować).