21 listopada 2018 roku Michał Kania z firmy MC-Bauchemie, poprowadził wykład dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej pt. „Wybrane metody syntezy chemicznej i mechanizmy działania superplastyfikatorów PCE, używanych jako składniki domieszki do betonu”.

Wykład zapoczątkował serię wykładów na temat domieszek chemicznych do betonu, który jest wynikiem współpracy Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej z kierunkiem studiów Chemia Budowlana, prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Nowatorski kierunek studiów – Chemia Budowlana, powstał z inicjatywy trzech wydziałów: Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. 
 
Prelegent przedstawił wiedzę ogólną jak i szczegółową, budowę chemiczną, metody syntezy oraz mechanizm działania, polimerów PCE znajdujących się w domieszkach chemicznych do betonu. Na wstępie została przybliżona ogólna wiedza z zakresu domieszek, tj. definicja, rodzaje oraz budowa chemiczna naturalnych, jak i syntetycznych domieszek do betonu starszego typu, dalej użytkowanych w tej  technologii.
 
Główny temat skupiał się na polimerach PCE. Została umówiona ich budowa chemiczna / strukturalna i jej wpływ na działanie polimeru w betonie. Szczególna uwaga została poświęcona na przygotowanie i metody syntez chemicznych polimerów PCE. Tutaj pokazano dwie najbardziej liczące się metody: estryfikacji i polimeryzacji, ich ogólne warunki przebiegu oraz pozytywne i negatywne aspekty. Dodatkowo, pokrótce omówiono metody analityczne wykorzystywane do oceny produktu syntezy, a także mechanizm oddziaływania polimeru z ziarnem cementu, badania prowadzone na betonie z wykorzystaniem domieszek na bazie PCE i negatywny wpływ na szybkość wiązania cementu.
 
Wykład zakończyło przedstawienie naukowców zajmujących się tą dziedziną chemii i technologii betonu, zarówno z Polski, jaki zagranicy, wraz z jednostkami uniwersyteckimi w celu przybliżenia studentom możliwości przyszłego rozwoju naukowego w tej tematyce.
 
 
(Przypominamy, żeby pobrać materiał należy się zalogować).
Wykład zapoczątkował serię wykładów na temat domieszek chemicznych do betonu, który jest wynikiem współpracy Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej z kierunkiem studiów Chemia Budowlana, prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Nowatorski kierunek studiów – Chemia Budowlana, powstał z inicjatywy trzech wydziałów: Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. 
 
Prelegent przedstawił wiedzę ogólną jak i szczegółową, budowę chemiczną, metody syntezy oraz mechanizm działania, polimerów PCE znajdujących się w domieszkach chemicznych do betonu. Na wstępie została przybliżona ogólna wiedza z zakresu domieszek, tj. definicja, rodzaje oraz budowa chemiczna naturalnych, jak i syntetycznych domieszek do betonu starszego typu, dalej użytkowanych w tej  technologii.
 
Główny temat skupiał się na polimerach PCE. Została umówiona ich budowa chemiczna / strukturalna i jej wpływ na działanie polimeru w betonie. Szczególna uwaga została poświęcona na przygotowanie i metody syntez chemicznych polimerów PCE. Tutaj pokazano dwie najbardziej liczące się metody: estryfikacji i polimeryzacji, ich ogólne warunki przebiegu oraz pozytywne i negatywne aspekty. Dodatkowo, pokrótce omówiono metody analityczne wykorzystywane do oceny produktu syntezy, a także mechanizm oddziaływania polimeru z ziarnem cementu, badania prowadzone na betonie z wykorzystaniem domieszek na bazie PCE i negatywny wpływ na szybkość wiązania cementu.
 
Wykład zakończyło przedstawienie naukowców zajmujących się tą dziedziną chemii i technologii betonu, zarówno z Polski, jaki zagranicy, wraz z jednostkami uniwersyteckimi w celu przybliżenia studentom możliwości przyszłego rozwoju naukowego w tej tematyce.
 
 
(Przypominamy, żeby pobrać materiał należy się zalogować).