Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z kolejnym wydaniem biuletynu informacyjnego „ABC produkcji betonu mrozoodpornego”, które powstało na potrzeby wydarzenia Dni Betonu 2018. Wykonawcą i pomysłodawcą projektu biuletynu jest Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z kolejnym wydaniem biuletynu informacyjnego „ABC produkcji betonu mrozoodpornego”, które powstało na potrzeby wydarzenia Dni Betonu 2018. Wykonawcą i pomysłodawcą projektu biuletynu jest Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej.
Celem biuletynu jest omówienie najistotniejszych mechanizmów powodowanych przez działanie mrozu i środków rozmrażających, zastosowania i działania domieszek napowietrzających oraz wyjaśnienie mechanizmu tworzenia, zawartości i stabilności wytwarzanych porów powietrznych w betonie. Biuletyn ponadto zawiera wskazówki dotyczące produkcji i kontroli betonu napowietrzanego. Omawiane zalecenia oparte są na praktycznych doświadczeniach i stanowią szczególną pomoc dla technologów i producentów, którzy nie każdego dnia mają styczność z produkcją betonu napowietrzanego. Biuletyn ten nie stanowi jedynego wyczerpującego i kompletnego źródła informacji, ale może być rzetelnym uzupełnieniem informacji na temat betonów napowietrzanych.
Niniejsze wydanie biuletynu informacyjnego „ABC produkcji betonu mrozoodpornego” zostało opracowane przez zespół składający się z przedstawicieli członków Stowarzyszenia, w skład którego wchodzą:
 1. Augustyn Jakub (MAPEI Polska Sp. z o.o.)
 2. Badziąg Bartosz (CEMEX Polska Sp. z o.o.)
 3. Brandys Rafał (PCC Exol SA)
 4. Jakób Alina (PCC Exol SA)
 5. Oleksik Michał (ATLAS Sp. z o.o.)
 6. Pełczyński Cyprian (STACHEMA Polska Sp. z o.o.)
 7. Rutkowski Dariusz (Ha-Be Polska Sp. z o.o.)
 8. Ślusarczyk Kamil (MC-Bauchemie Sp. z o.o.)
 9. Wrzecion Krzysztof (MAPEI Polska Sp. z o.o.

Recenzentem biuletynu jest dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. Politechniki Warszawskiej.

Biuletyn „ABC produkcji betonu mrozoodpornego” dostępny jest na naszej stronie internetowej w dziale Publikacje.
Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z kolejnym wydaniem biuletynu informacyjnego „ABC produkcji betonu mrozoodpornego”, które powstało na potrzeby wydarzenia Dni Betonu 2018. Wykonawcą i pomysłodawcą projektu biuletynu jest Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej.
Celem biuletynu jest omówienie najistotniejszych mechanizmów powodowanych przez działanie mrozu i środków rozmrażających, zastosowania i działania domieszek napowietrzających oraz wyjaśnienie mechanizmu tworzenia, zawartości i stabilności wytwarzanych porów powietrznych w betonie. Biuletyn ponadto zawiera wskazówki dotyczące produkcji i kontroli betonu napowietrzanego. Omawiane zalecenia oparte są na praktycznych doświadczeniach i stanowią szczególną pomoc dla technologów i producentów, którzy nie każdego dnia mają styczność z produkcją betonu napowietrzanego. Biuletyn ten nie stanowi jedynego wyczerpującego i kompletnego źródła informacji, ale może być rzetelnym uzupełnieniem informacji na temat betonów napowietrzanych.
Niniejsze wydanie biuletynu informacyjnego „ABC produkcji betonu mrozoodpornego” zostało opracowane przez zespół składający się z przedstawicieli członków Stowarzyszenia, w skład którego wchodzą:
 1. Augustyn Jakub (MAPEI Polska Sp. z o.o.)
 2. Badziąg Bartosz (CEMEX Polska Sp. z o.o.)
 3. Brandys Rafał (PCC Exol SA)
 4. Jakób Alina (PCC Exol SA)
 5. Oleksik Michał (ATLAS Sp. z o.o.)
 6. Pełczyński Cyprian (STACHEMA Polska Sp. z o.o.)
 7. Rutkowski Dariusz (Ha-Be Polska Sp. z o.o.)
 8. Ślusarczyk Kamil (MC-Bauchemie Sp. z o.o.)
 9. Wrzecion Krzysztof (MAPEI Polska Sp. z o.o.

Recenzentem biuletynu jest dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. Politechniki Warszawskiej.

Biuletyn „ABC produkcji betonu mrozoodpornego” dostępny jest na naszej stronie internetowej w dziale Publikacje.