W dniu 10 kwietnia 2019 roku w Katowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej.

W dniu 10 kwietnia 2019 roku w Katowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniami finansowymi i rzeczowymi z prac Zarządu i udzieliło mu absolutorium.

 
Zgromadzenie było okazją do odbycia wizyty w budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia zbudowanej z wykorzystaniem technologii betonowych.

W dniu 10 kwietnia 2019 roku w Katowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniami finansowymi i rzeczowymi z prac Zarządu i udzieliło mu absolutorium.

 
Zgromadzenie było okazją do odbycia wizyty w budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia zbudowanej z wykorzystaniem technologii betonowych.