W roku 2016 stworzony został biuletyn SPCHB 2016 „ABC prawidłowego składowania i dozowania domieszek do betonu”, który został zaprojektowany i wydrukowany  na potrzeby Dni Betonu 2016.