„Chemia Budowlana – definicje, produkty, normy” – pod takim tytułem 24 kwietnia 2013 roku doktor Sławomir Chłądzyński wygłosił wykład dla studentów kierunku Chemia Budowlana na Politechnice Łódzkiej.

Wykładowca pracuje w firmie Cemex i jest menadżerem linii produktowej – Chemia Budowlana.
Podczas swojego wykładu doktor Chłądzyński zapoznał studentów z całą gamą produktów, które zalicza się do szeroko pojętej grupy – chemia budowlana oraz przedstawił swoją definicję tego pojęcia. Następnie studenci otrzymali wykaz norm, które dotyczą omawianych produktów i mogli podyskutować z wykładowcą na temat badań, które przeprowadza się zgodnie z wybranymi normami, a które standardowo wykonuje się badając parametry wyrobów budowlanych zaliczanych do chemii budowlanej.
W wykładzie należy zwrócić szczególną uwagę na definicję pojęcia chemii budowlanej, którą doktor Sławomir Chłądzyński opracował samodzielnie oddzielając naukę od produktów. Nauka, w skrócie, zajmuje się budową chemiczną materiałów i surowców do ich wytwarzania oraz procesami chemicznymi zachodzącymi podczas wytwarzania i użytkowania tych materiałów. Z punktu widzenia produktów chemia budowlana obejmuje swoją definicją kilka grup: domieszki i dodatki do betonu, suche mieszanki i gotowe masy, lakiery, impregnaty, środki gruntujące i izolujące itp.
Cały wykład dostępny jest na naszej stronie internetowej w dziale Prezentacje. (Przypominamy, żeby pobrać materiały należy się zalogować).
Wykładowca pracuje w firmie Cemex i jest menadżerem linii produktowej – Chemia Budowlana.
Podczas swojego wykładu doktor Chłądzyński zapoznał studentów z całą gamą produktów, które zalicza się do szeroko pojętej grupy – chemia budowlana oraz przedstawił swoją definicję tego pojęcia. Następnie studenci otrzymali wykaz norm, które dotyczą omawianych produktów i mogli podyskutować z wykładowcą na temat badań, które przeprowadza się zgodnie z wybranymi normami, a które standardowo wykonuje się badając parametry wyrobów budowlanych zaliczanych do chemii budowlanej.
W wykładzie należy zwrócić szczególną uwagę na definicję pojęcia chemii budowlanej, którą doktor Sławomir Chłądzyński opracował samodzielnie oddzielając naukę od produktów. Nauka, w skrócie, zajmuje się budową chemiczną materiałów i surowców do ich wytwarzania oraz procesami chemicznymi zachodzącymi podczas wytwarzania i użytkowania tych materiałów. Z punktu widzenia produktów chemia budowlana obejmuje swoją definicją kilka grup: domieszki i dodatki do betonu, suche mieszanki i gotowe masy, lakiery, impregnaty, środki gruntujące i izolujące itp.
Cały wykład dostępny jest na naszej stronie internetowej w dziale Prezentacje. (Przypominamy, żeby pobrać materiały należy się zalogować).