11 czerwca 2014 roku Dariusz Rutkowski, technolog z firmy Ha-Be poprowadził kolejny wykład dla studentów kierunku Chemia Budowlana na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.

Na początku prezentacji wykładowca przedstawił firmę Ha-Be, której jest pracownikiem. Następnie wyjaśnił czym jest beton napowietrzony, jakie są wymagania w stosunku do tego rodzaju betonu oraz kiedy i gdzie stosuje się betony napowietrzone.
Dariusz Rutkowski, oprócz definicji i wymagań normowych wyjaśnił mechanizm napowietrzania, zwracając szczególną uwagę na to jaki wpływ na prawidłowe napowietrzenie mają składniki betonu, czas i sposób mieszania oraz transport. Wykładowca przypomniał, że w betonie oprócz domieszek napowietrzających znajdują się także inne domieszki, które mogą w sposób znaczący wpływać na siebie nawzajem. Omawiając teoretyczne podstawy technologii betonów napowietrzanych przytoczył kilka praktycznych przykładów, które uświadomiły słuchaczom, że właściwy dobór domieszek chemicznych wymaga wiedzy i doświadczenia, a beton „laboratoryjny” w zasadniczy sposób różni się od tego, który jest na budowie.
W podsumowaniu Dariusz Rutkowski wyjaśnił metody badania betonów napowietrzanych, wymienił zalety i wady tego rodzaju betonów oraz podkreślił po raz kolejny, że „złe” napowietrzenie może spowodować, że mieszanka betonowa nie będzie się nadawała do wbudowania.
(Przypominamy, żeby pobrać materiały należy się zalogować).
Na początku prezentacji wykładowca przedstawił firmę Ha-Be, której jest pracownikiem. Następnie wyjaśnił czym jest beton napowietrzony, jakie są wymagania w stosunku do tego rodzaju betonu oraz kiedy i gdzie stosuje się betony napowietrzone.
Dariusz Rutkowski, oprócz definicji i wymagań normowych wyjaśnił mechanizm napowietrzania, zwracając szczególną uwagę na to jaki wpływ na prawidłowe napowietrzenie mają składniki betonu, czas i sposób mieszania oraz transport. Wykładowca przypomniał, że w betonie oprócz domieszek napowietrzających znajdują się także inne domieszki, które mogą w sposób znaczący wpływać na siebie nawzajem. Omawiając teoretyczne podstawy technologii betonów napowietrzanych przytoczył kilka praktycznych przykładów, które uświadomiły słuchaczom, że właściwy dobór domieszek chemicznych wymaga wiedzy i doświadczenia, a beton „laboratoryjny” w zasadniczy sposób różni się od tego, który jest na budowie.
W podsumowaniu Dariusz Rutkowski wyjaśnił metody badania betonów napowietrzanych, wymienił zalety i wady tego rodzaju betonów oraz podkreślił po raz kolejny, że „złe” napowietrzenie może spowodować, że mieszanka betonowa nie będzie się nadawała do wbudowania.
(Przypominamy, żeby pobrać materiały należy się zalogować).