Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu SPChB, firma Schombur-Polska Sp. z o.o. została przyjęta w poczet członków wspierających Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej z dniem 01.01.2021.