STATUT

Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej

tekst jednolity uwzględniający zmiany Statutu 
uchwalone Uchwałą nr 10 w dniu 23.06.2022 
 oraz wszystkie wcześniejsze
(do pobrania w PDF)