W dniu 10 kwietnia 2018 roku we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej. Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniami finansowymi i rzeczowymi z prac Zarządu i udzieliło mu absolutorium. Podczas obrad wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na lata 2018 - 2020.

W wyniku tajnego głosowania wybrany został Zarząd SPChB w następującym składzie:
ZARZĄD STOWARZYSZENIA:
 • Prezes Zarządu              Tadeusz Wasąg
 • Wiceprezes Zarządu     Krzysztof Kaczan
 • Sekretarz Zarządu     Paweł Szyszka
 • Członek Zarządu      Tomasz Nowacki
 • Członek Zarządu     Stanisław Jaroszewicz
W wyniku tajnego głosowania wybrana została Komisja Rewizyjna SPChB w następującym składzie:
 
KOMISJA REWIZYJNA:
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Erdmann
 • Wiceprzewodniczący Komisji Jerzy Kowalski
 • Członek Komisji Rewizyjnej         Jerzy Wrona
 • Członek Komisji Rewizyjnej         Arnold Tomala
 • Członek Komisji Rewizyjnej         Witold Chodyń
Nowo wybranym członkom Zarządu SPChB i Komisji Rewizyjnej gratulujemy i życzymy owocnej pracy.
W wyniku tajnego głosowania wybrany został Zarząd SPChB w następującym składzie:
ZARZĄD STOWARZYSZENIA:
 • Prezes Zarządu              Tadeusz Wasąg
 • Wiceprezes Zarządu     Krzysztof Kaczan
 • Sekretarz Zarządu     Paweł Szyszka
 • Członek Zarządu      Tomasz Nowacki
 • Członek Zarządu     Stanisław Jaroszewicz
W wyniku tajnego głosowania wybrana została Komisja Rewizyjna SPChB w następującym składzie:
 
KOMISJA REWIZYJNA:
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Erdmann
 • Wiceprzewodniczący Komisji Jerzy Kowalski
 • Członek Komisji Rewizyjnej         Jerzy Wrona
 • Członek Komisji Rewizyjnej         Arnold Tomala
 • Członek Komisji Rewizyjnej         Witold Chodyń
Nowo wybranym członkom Zarządu SPChB i Komisji Rewizyjnej gratulujemy i życzymy owocnej pracy.